Dubulto likmes | Luminor

Lai nauda pelna naudu

Neatkarīgi no tā, cik liels ir tavs kapitāls, mums ir risinājumi, kas palīdzēs to vairot.

Piesakies konsultācijai

Termiņnoguldījumam gada likme 1,6%

Kopā izdevīgāk! Izvēlies ieguldīt mūsu ieguldījumu produktos un atver jaunu termiņnoguldījumu ar 1,6% gada likmi.

Piedāvājums spēkā, ja naudas līdzekļus no 25 500 līdz 100 000 EUR, kas iepriekš nav turēti Luminor kontos, 50% apmērā noguldīsi termiņnoguldījumā ar termiņu uz 12 mēnešiem un 50% ieguldīsi ieguldījumu produktos.

Spēkā līdz 31.01.2019.

Piesakies konsultācijai un mūsu finanšu eksperti palīdzēs tev atrast piemērotāko risinājumu

Piesakies konsultācijai

Termiņnoguldījuma gada likme 0,8%

Atver jaunu termiņnoguldījumu uz 12 mēnešiem, ieguldot vismaz 500 EUR, kas iepriekš nav turēti Luminor kontos, un saņem 0,8% gada likmi termiņnoguldījumam.

Piedāvājums spēkā līdz 31.01.2019.
 
Noformē termiņnoguldījumu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot 1880.

    Ieguldījumi finanšu instrumentos lielākoties ir saistīti ar augsta līmeņa riskiem, to ienesīgums nav garantēts. Investējot atsevišķos finanšu instrumentos, ieguldītājs var zaudēt visu vai daļu no sava ieguldījuma. Piedāvājumā esošo atsevišķu komponentu riska līmeņi atšķiras: termiņnoguldījuma garantēto ienesīgumu var negatīvi ietekmēt zaudējumi ieguldījumu produktos. Līdz ar to kopējais piedāvājuma riska līmenis ir augstāks, salīdzinot ar termiņnoguldījuma kā atsevišķa produkta riska līmeni. Klientam ir tiesības iegādāties piedāvājumā minētos produktus atsevišķi, taču šajā gadījumā piedāvājuma nosacījumu piemērošana nav garantēta.
    Piedāvājumā ietvertā informācija ir uzskatāma par Luminor Bank AS mārketinga materiālu. Tajā sniegtā informācija nav uzskatāma par visaptverošu pamatu investīciju lēmumu pieņemšanai, klientam pašam ir jāizvērtē piedāvājuma atbilstība savām interesēm. Pirms jebkura ar investīcijām saistīta lēmuma pieņemšanas ir vēlams saņemt profesionālu konsultāciju. Luminor Bank AS nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas klientam var rasties, lēmumu pieņemšanā balstoties uz šajā mārketinga materiālā sniegto informāciju.
    Šī atruna nav uzskatāma par pilnīgu risku izklāstu attiecībā uz piedāvāto produktu. Detalāka inforācija par ar piedāvājumu saistītajām maksām un izmaksām ir atrodama Luminor Bank AS spēkā esošajā cenrādī, kā arī informatīvajā materiālā par ieguldījumu pakalpojumu ex-ante maksām un izmaksām.