Nordea ekonomikas apskats: pasaules ekonomikā notiek lēns pagrieziens | LuminorLatvijā šogad izaugsme turpināsies, bet būs gausāka

Pasaules lielākās ekonomikas – ASV un Ķīna – turpinās attīstīties, Japānā iespējama deflācijas mazināšanās.

  • Eiro zonas ekonomikā gada sākumā turpināsies recesija, bet gada otrajā pusē situācija uzlabosies.
  • Šogad straujais Latvijas ekonomikas izaugsmes temps nedaudz mazināsies, taču 2014.gadā tas varētu atkal pieaugt.
  • Latvijas mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums šogad apsteigs eksporta pieaugumu.
  • Latvijai atlicis pārvarēt vien dažus formālus šķēršļus, lai kļūtu par 18. eiro zonas dalībvalsti.Nordea banka savā jaunākajā Latvijas ekonomikas apskatā norāda, ka Latvijas ekonomika 2012.gadā uzrādīja ļoti labu sniegumu jau otro gadu pēc kārtas. Eksporta apjomi auga stipri lēnāk nekā 2011.gadā, taču to kompensēja spēcīgs pieaugums vietējā tirgū, kuru stimulēja mērens nodarbinātības un reālo algu pieaugums. Tāpat parādsaistību samazināšana privātajā sektorā ir ilgusi jau vairāk nekā četrus gadus un tās bremzējošā ietekme uz patēriņu pakāpeniski samazinās.

 


Latvijai – vien daži formāli šķēršļi ceļā uz eiro


Latvija, visticamāk, kļūs par 18. eiro zonas dalībvalsti 2014.gadā. Latvija atbilst visiem Māstrihtas kritērijiem. Šī gada 5.martā Latvijas valdība iesniedza pieprasījumu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai izvērtēt Latvijas atbilstību Māstrihtas kritērijiem.

Nordea bankas vecākais ekonomists Andris Strazds: „Tā sauktie konverģences ziņojumi no Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas,  kas ir gaidāmi maijā, ir pēdējā nopietnā barjera ceļā uz valsts dalību vienotās valūtas zonā. Pieņemot, ka šie ziņojumi ir pozitīvi, Eiropas Padomes pozitīvs balsojums ir gandrīz garantēts. Pagātnē nav bijis tāda precedenta, kad valsts, kas saņēmusi pozitīvu konverģences novērtējumu, politisku iemeslu dēļ nebūtu uzņemta eiro zonā.”

„Atbilstoši mūsu novērtējumam, Latvija atbilst visiem formālajiem kritērijiem, kādi ir jāizpilda, lai kļūtu par eiro zonas dalībvalsti. Latvija ir piedalījusies Valūtas maiņas mehānismā II kopš 2005.gada. Valsts budžeta deficīts 2012.gadā ir bijis aptuveni 1,5% apmērā no IKP, bet valdības parāds pagājušā gada beigās 42% no IKP, kas ir būtiski zem noteiktajiem maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem. 2013.gada janvārī 12 mēnešu vidējā inflācija Latvijā bija 2,05%, kas ir būtiski zemāka par kritērija vērtību 2,75%. Vēl jo vairāk, februārī Latvija acīmredzot ir kļuvusi par vienu no trim Eiropas Savienības valstīm ar viszemāko inflāciju, tādējādi Latvijas rādītāji tiek iekļauti kritērija vērtības aprēķinā. Arī ilgtermiņa procentu likmju rādītājiem nevajadzētu radīt problēmas. Atgriežoties makroekonomiskai stabilitātei, valdības ilgtermiņa parādzīmju likmes pēdējā gada laikā ir būtiski kritušās,” komentē Strazds.Ekonomikas izaugsme būs lēnākā, nekā iepriekšējos divos gados


Nordea prognozē, ka Latvijas ekonomikas izaugsme 2013.gadā tomēr būs lēnāka nekā iepriekšējos divos gados, galvenokārt tāpēc, ka ekonomikas apjomu kritums eiro zonā negatīvi ietekmēs arī pieprasījumu pēc eksporta no Latvijas. „Šis gads varētu būt pirmais kopš ilgāka laika, kurā mājsaimniecību patēriņa izdevumu pieaugums apsteigs eksporta pieaugumu. Taču pieņemot, ka ievērojami ārēji šoki izpaliks, eiro ieviešanas pozitīvajai ietekmei vajadzētu nozīmēt, ka izaugsmes tempi 2014.gadā atkal paātrināsies,” uzskata Strazds.


Tendences pasaules ekonomikā


Nordea ekonomisti jaunākajā Ekonomikas apskatā norāda, ka tendences pasaules ekonomikā norāda uz lēnu, bet noturīgu situācijas uzlabošanos. Pasaules lielākās ekonomikas – ASV un Ķīna nākamajos gados turpinās attīstīties un pirmo reizi kopš ilga laika ir parādījusies cerība, ka Japāna var izrauties no deflācijas spirāles. 2013.gadā vājākais posms pasaules ekonomikas izaugsmes ķēdē būs eiro zona, taču paredzams, ka arī tur šī gada otrajā pusē atsāksies mērena izaugsme. Kopumā izaugsme pasaulē šogad varētu būt ap 3,2% jeb mazliet straujāka nekā pagājušajā gadā.

Andra Strazda “Economic Outlook” prezentācijas video ieraksts www.nordea.lv/nordealive