Nordea Grupas 2013.gada 1.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Ceturkšņa plāns ir izpildīts

Nordea Grupas prezidents Kristians Klausens  (Christian Clausen):

„Nordea ir izpildījusi pirmā ceturkšņa mērķus saskaņā ar finanšu plānu, kas tika prezentēts Kapitāla tirgus dienā 6. martā. Esmu gandarīts, ka esam spējuši saglabāt stabilas izmaksas jau desmito ceturksni pēc kārtas. Mūsu uzsvars uz kapitāla efektivitāti veicinājis  pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficienta pieaugumu līdz 13,2% no 11,6%, neraugoties uz negatīvo ietekmi no pārskatītajiem IAS 19 noteikumiem.

Mūsu ar ienākumu palielināšanu saistītajām iniciatīvām bijusi pozitīva ietekme un esam spējuši mazināt zemo procentu likmju un vājās aktivitātes korporatīvajā sektorā negatīvo ietekmi. Mēs esam pārliecināti, ka šīs iniciatīvas turpinās būt par dzinuli pamatdarbības ienākumiem.

Mūsu kredītu kvalitāte joprojām ir noturīga. Mēs redzam apstiprinājumu tam, ka kredītu kvalitāte nostabilizējusies Dānijā un kuģniecības sektorā, un mēs sagaidām turpmākus uzlabojumus 2013. gadā salīdzinot pret 2012. gadu.”

2013.gada 1.ceturksnis pret 2012.gada 1.ceturksni (2013.gada 1.ceturksnis pret 2012.gada 4.ceturksni):

  • Kopējie operacionālās darbības ieņēmumi palielinājušies par 1% (-3%)
  • Operacionālā peļņa pieaugusi par 3% (nemainīgi)
  • Pirmā līmeņa pamatkapitāla koeficients pieaudzis līdz 13,2% no 11,6% (pieaugums no 13,1%)
  • Izdevumu / ieņēmumu attiecība palielinājusies līdz 51% no 50% (pieaugums no 50%)
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem nokrituši no 26 uz 23 bāzes punktiem (kritums no 29 bāzes punktiem)
  • Kapitāla atdeve 11,3% - kritums no 11,9% (kritums no 12,3%)

 

Finanšu rādītāju pārskats EURm

Q1 2013

Q4 2012 Izmaiņas % Q1 2012 Izmaiņas

%
Neto procentu ieņēmumi 1,400 1,429  -2 1,420 -1
Kopējie ieņēmumi  2,558  2,630  -3 2,531  1
Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem  1,259  1,303  -3 1,255  0
Kredītu zaudējumi (neto)  -199  -244  -18 -218 -9
Uzkrājumi nedrošiem kredītiem gada griezumā, bāzes punkti 23 29 26
Operacionālā peļņa 1,060 1,059  0 1,037 2
Atbilstoši riskam koriģētā peļņa 863 882 -2 829 4
Peļņa uz akciju EUR 0,20 0,21 0,19
Kapitāla atdeve, % 11,3 12,3 11,9