Nordea Latvijas filiāles 2013.gada 1.ceturkšņa rezultāti | Luminor

Labs gada sākums

  • Kopējie ieņēmumi 2013.gada 1.ceturksnī LVL 12,2 miljoni (2012.gada 1.ceturksnī kopējie ieņēmumi LVL 12,6 milj.), samazinājums par 3%
  • Kopējie izdevumi saglabājas nemainīgi LVL 5 miljoni (LVL 5 milj.)
  • Peļņa pirms uzkrājumiem nedrošiem kredītiem LVL 7,2 miljoni (LVL 7,6 milj.), samazinājums par 5%
  • Uzkrājumi nedrošiem kredītiem LVL 2,4 miljoni (LVL 3 milj.), samazinājums par 20%
  • Peļņa pēc nodokļu samaksas LVL 4,8 miljoni (LVL 4,6 milj.),* pieaugums par 4%
  • Izsniegtie kredīti LVL 1,8 miljardi, samazinājums par 4%
  • Piesaistītie noguldījumi LVL 812 miljoni, pieaugums par 22%

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Pirmajā ceturksnī esam sasnieguši labus rezultātus. Neskatoties uz kredītportfeļa samazinājumu par 4%, bankas procentu ieņēmumi no kredītiem palielinājās par 9%. Īpaši gribētos izcelt noguldījumu pieaugumu par 22%, kas ir apliecinājums tam, ka klienti novērtē bankas sniegtās drošības un stabilitātes garantijas. Attiecīgi peļņa pēc nodokļu samaksas šī gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi 4,8 miljonus latu, kas ir pieaugums par 4%. Mūsu peļņas pieaugums ir apliecinājums tam, ka darbojamies pareizajā virzienā – turpinām darbu pie efektivitātes paaugstināšanas gan no izmaksu kontroles puses, gan no efektīvas kapitāla izmantošanas puses.

Īpaši priecē, ka turpinām nostiprināt attiecības ar saviem mērķa klientiem – privātpersonām ar vidējiem un augstiem ieņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem, un lieliem uzņēmumiem ar stabilu nākotnes biznesa attīstību – un pilnveidojam bankas servisu. Turpinām darbu pie attālināto pakalpojumu pilnveides. Klientu ērtībai esam izveidojuši ērtu un funkcionālu mājas lapu, kas nodrošina visu svarīgāko informāciju klikšķa attālumā.

Šis gads iesācies veiksmīgi. Gada sākumā Nordea atzīta par labāko banku Rietumeiropā, pirmo reizi iegūstot šādu apbalvojumu lielāko starptautisko banku konkurencē. Jau atkārtoti arī respektablais žurnāls “Global Finance” atzinis Nordea banku par drošāko banku Ziemeļvalstu reģionā.”

*Nordea Bank Finland Latvijas filiālei nav nodalīts pašu kapitāls, tādēļ peļņa pēc nodokļu samaksas nav tieši salīdzināma ar attiecīgiem citu Latvijas komercbanku rādītājiem.