Nordea piešķir kredītlīniju AS „Latvijas valsts meži” 10 miljonu latu apmērā | LuminorNordea bankas Latvijas filiāle ir piešķīrusi kredītlīniju 10 miljonu latu apmērā AS „Latvijas valsts meži”. Uzņēmums piešķirto finansējumu paredz izmantot stabilas naudas plūsmas nodrošināšanai - dividenžu un citiem maksājumiem. Šis ir lidz šim pirmais, tik apjomīgais AS "Latvijas valsts meži" darījums ar Nordea.

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: „Mežsaimniecība vēsturiski bijusi viena no vadošajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, turklāt tai ir būtiska loma Latvijas eksporta tirgū  -  koka un papīra izstrādājumu ražošana 2012.gadā sastādīja 11,1% no kopējā eksporta apjoma, turklāt paredzams, ka šogad šo nozaru nozīme pieaugs vēl vairāk. Latvijas valsts meži ir viens no lielākajiem un stabilākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas ik gadu strādā ar peļņu, turklāt nodrošina darba vietas ap 1000 darbiniekiem un ap 7000 darbavietas pie uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem.  Kā uzņēmumus mūs vieno spēcīga korporatīvās sociālās atbildības platforma, kas ne vien veicina dažādas sociāli atbildīgas rīcības, bet arī nodrošina sabiedrības iesaisti. Ar šo darījumu uzsakām jaunu sadarbību un esam pārliecināti - tā atbalstīs klienta vajadzībām piemērotas ilgtermiņa finanšu sadarbības.”