Nordea un ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi” aicina gatavoties svētkiem | Luminor

Jau vienpadsmito gadu Nordea banka kopā ar ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” bērniem apgūst jaunas radošas prasmes, tās pārvēršot īpašā svētku sveicienā. Šogad ar aktieri Kasparu Breidaku un saldumu meistari Annu Birmani sagatavots īpašs svētku gaidīšanas kalendārs www.nordeasveiciens.lv.


 

„Uzskatu, ka visa pamatā ir attiecības, un arī sadarbība ar ģimenes atbalsta centru „Lejasstrazdi” ir divpadsmit gadu gaitā veidojušās un nostiprinājušās attiecības un draudzība, kas ik gadu gan Nordea darbiniekiem, gan pašiem Lejasstrazdiem sagādā prieku un gandarījumu. Šī ir draudzība, kas balstās uz nesavtīgu bankas darbinieku vēlmi iesaistīties un sniegt atbalstu. Esmu īpaši gandarīts, ka līdzās ikgadējiem bankas veiktajiem ziedojumiem, nu jau aptuveni piektā daļa darbinieku paši iesaistās un iniciē atbalsta aktivitātes, ziedojot savu laiku un rūpes mūsu sadarbības partneriem”, tā Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks.

Ģimenes atbalsta centra vadītāja Solvita Eihe: „Mūsu līdzšinējā sadarbība ir ļoti veiksmīga, jo tās rezultātā esam ieguvuši ne vien jaunus draugus, bet ir arī bērni, kas ieguvuši jaunas ģimenes. Lai gan ikgadējā svētku sveiciena gatavošana ir tikai viena no gada laika kopīgi veiktām aktivitātēm, tomēr tas bērniem ir īpašs piedzīvojums ar jauniem iespaidiem un pieredzi. Bērniem tā ir iespēja iepazīties ar radošiem un Latvijā atpazīstamiem cilvēkiem, katru gadu iemācoties kaut ko jaunu. Tāpat arī arvien priecājamies kopā ar bankas darbiniekiem un viņu bērniem interesanti pavadīt laiku. Neatsverams prieks bērniem ir arī par sagādātajām dāvanām dzimšanas dienās un Ziemassvētkos, kad katram bērnam tiek pajautāts un iegādāts tieši tas, ko viņa sirsniņa ir vēlējusies. Un, protams, arī naudiņa, ko ziedo Nordea ir liels atbalsts bērnu izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā.”

Par svētku sveiciena tradīciju

Sadarbību ar ģimenes atbalsta centru „Lejasstrazdi” Nordea aizsāka 2004.gadā un vienpadsmito gadu tiek veidota īpaša svētku dāvana gan bankas klientiem, sadarbības partneriem un draugiem, gan pašiem „Lejasstrazdu” bērniem. Kopā ar māksliniekiem un radošo darbnīcu vadītājiem, bērniem māca jaunas prasmes, atklājot dažādus jaunus talantus. Iepriekšējos gados ar televīzijas zvaigznēm Annu Rozīti un Kasparu Zlidni tika kopīgi veikts remots „Lejasstrazdu” bērnu namā, ar mūziķi Goran Gora bērni kopīgi sarakstīja dziesmu, ar mākslinieci un animatori Daci Liepu tika izveidota multfilma, taču ar šefpavāru Lauri Aleksejevu bērni svētkus sagaidīja, gatavojot garšīgas svētku maltītes. Tāpat arī ar Mārtiņu Freimani tika iedziedāta dziesma „Tu esi viens no mums”, ar fotogrāfu Valtu Kleinu izveidots foto kalendārs, ar gleznotāju Kasparu Zariņu izveidotas grāmatzīmes un ar portālu „Pasakas.net” sagatavots īpašs svētku kalendārs „31jaunadiena.lv”.

Sveiciens pieejams interneta vietnē www.nordeasveiciens.lv.

Ģimenes atbalsta centrā Dobeles pagasta „Lejasstrazdos” dzīvo bērni un jaunieši vecumā no 2 – 18 gadiem, kas palikuši bez vecāku gādības.