Positivus apmeklētāju Noguldījumu IQ ir lielāks par vidējo Latvijas iedzīvotāju Noguldījumu IQ | LuminorPositivus apmeklētāji zina, kā rīkoties ar savām finansēm un izprot noguldījumu un ieguldījumu tēmu, liecina Nordea naudas skolas Noguldījumu IQ testa rezultāti. Vidējais Positivus apmeklētāja Noguldījumu IQ ir 85%, bet vidējais Latvijas iedzīvotāja Noguldījumu IQ - 73%. 

Divus mēnešus, atbildot uz jautājumiem par noguldījumu un ieguldījumu produktiem, brīvo līdzekļu uzkrāšanas veidiem un piemērotāko stratēģiju, savas zināšanas Nordea Noguldījumu IQ testā pārbaudīja vairāk nekā 5000 Latvijas iedzīvotāju.

„Iedzīvotāju zināšanas par noguldījumu un ieguldījumu finanšu instrumentiem pagaidām varam vērtēt tikai kā apmierinošas. Labāka izpratne ir par vienkāršākajiem atbalsta rīkiem labklājības veidošanā, tādiem kā depozīts un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, kur vislabākos testa rezultātus uzrāda tieši jaunieši. Sarežģītākus finanšu instrumentus, tādus kā ieguldījumu fondi, ar lielāku ienesīgumu labprātāk izvēlas turīgie iedzīvotāji ar brīviem līdzekļiem kā labu alternatīvu kapitāla ieguldīšanai mākslas darbos, nekustamajā vai kustamajā īpašumā un citos aktīvos,” stāsta Nordea Uzkrājumu un ieguldījumu produktu attīstības vadītāja Latvijā Anželika Dobrovoļska.

Nordea banka, vēršot uzmanību uz Latvijas ievērojamāko mākslas un mūzikas festivālu Positivus, piedāvāja īpašu noguldījumu produktu - Positivus depozīts.

Informējam, ka arī šogad Positivus apmeklētājiem būs iespēja ērti izņemt skaidras naudas līdzekļus Nordea bankomātā festivāla norises vietā Salacgrīvā.

Par Nordea naudas skolu

Nordea naudas skola ir finanšu izglītības programma, kas ir rādīta ar mērķi celt vispārējo Latvijas iedzīvotāju finanšu izglītības līmeni, tādējādi vairojot sabiedrības labklājību. Šogad Nordea naudas skolas ietvaros ir izveidota apmācību programma par uzkrājumiem, noguldījumiem un ieguldījumiem, Noguldījumu IQ tests un finanšu treneru lekcijas. Lai celtu savu zināšanu līmeni, līdz ar Finanšu IQ testu ir pieejama arī Finanšu zināšanu rokasgrāmata, kas papildināta ar līdz šim apjomīgāko informatīvo materiālu par noguldījumiem, ieguldījumiem un uzkrājumiem.

Plašāka informācija par Nordea naudas skolu un Noguldījumu IQ tests pieejams www.nordea.lv/naudasskola