Latvijas iedzīvotāji lielākoties visus remontdarbus veic pašu spēkiem | Luminor

DNB veiktajā aptaujā noskaidrots, ka vasara ir karstākais laika periods ne vien pēc temperatūras, bet arī pēc iedzīvotāju aktivitātes – šajā gadalaikā 63 % respondentu ir veikuši mājokļa būvniecību vai pārbūvi.

Savukārt 59 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju tieši vasaras mēnešos remontē savu mājokli. Aptaujas rezultātos iezīmējas arī Latvijas iedzīvotāju praktiskā daba un daudzpusīgums – kad runa ir par mājokļa pārveidi un interjera atsvaidzināšanu, lielākoties visus remonta un pārbūves darbus aptaujātie veic pašu spēkiem.

Tapešu līmēšanu uzticēt speciālistam zem sava goda uzskata 77 % respondentu. Tāpat 72 % aptaujāto speciālistiem neuztic arī sienu, griestu un grīdu krāsošanu. Vairāk nekā puse (66 %) aptaujāto uzskata, ka pašiem jāprot piestiprināt skapīšus, plauktus vai jebkuras citas mēbeles. Katrs otrais aptaujātais par pašu spēkiem paveicamu darbu min arī saimniecības ierīču, piemēram, veļas vai trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanu.

Turpretim darbi, ko respondenti labprātāk uzticētu profesionāļiem, ir specifiskāki, piemēram, durvju un logu ielikšana, flīzēšana un sienu nojaukšana vai jaunu sienu ielikšana. Tas norāda uz tendenci, ka Latvijas iedzīvotāji spēj racionāli izvērtēt, kādās remontdarbu pozīcijās ir iespējams ieekonomēt, tos veicot saviem spēkiem, un kuros darbos nepieciešams sākotnēji investēt vairāk, lai šis ieguldījums atmaksātos ilgtermiņā.

Tikt galā pašu spēkiem respondenti cenšas arī gadījumos, kad tiek mainīta dzīvesvieta. Taču dažādos pārvākšanas posmos ir vērojami atšķirīgi respondenti uzskati. Pārceļoties un pārvedot iedzīvi uz jaunu mājokli, kopumā pašu spēkiem visu cenšas paveikt katrs piektais aptaujātais. No tiem, kas šajā brīdī meklētu palīdzību, 40 % aptaujāto nepieciešamības gadījumā papildu darba rokas lūgtu ģimenei vai draugiem. Savukārt 17 % respondentu mēdz izmantot papildu tehnisko atbalstu, aizņemoties ietilpīgāku auto vai piekabi.

Nedaudz vairāk nekā katrs desmitais atzinis, ka pārcelšanās laikā labprāt izmantotu kravu pārvadājumu firmu pakalpojumus. Savukārt lielākā daļa respondentu būtu gatavi šķirties no summas līdz 50 eiro un gandrīz trešā daļa – līdz pat 100 eiro.

Arī mājas uzkopšanas darbus vairums respondentu veic paši, tā atbildot 95 % respondentu. Savukārt no tiem, kas šos darbus uztic profesionāļiem, vairums būtu gatavi šķirties no samaksas līdz 50 eiro. 16 % respondentu būtu gatavi izdot līdz 100 eiro, taču vien 2 % mājokļa uzkopšanai būtu gatavi tērēt līdz pat 150 eiro.

Aptauja veikta 2017. gada pavasarī, un tajā piedalījās 504 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Papildu informācija:
Lelde Sāre - Jansone
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālr. 28606399
E-pasts: lelde.sare-jansone@prae.lv