Karjera | Luminor

Veidosim nākotni kopā

Veidojot jaunu banku, mēs vēlamies arī veidot labāku rītdienu – mūsu darbiniekiem, klientiem un sabiedrībai.

Pievienojies Luminor komandai!

M­­­­ūsu vērtības

Mēs esam šeit ar mērķi un vīziju, kurai mēs patiesi ticam. Mēs esam dzimuši optimisti. Mēs esam pārliecināti, ka vienmēr pastāv iespēja būt labākiem, un darīt lietas vēl labāk. Šīs ir mūsu pamatvērtības, kurām mēs sekojam mūsu ikdienā un darbībā:

Mūs virza Zinātkāre

Mūs virza Zinātkāre

Zinātkāre virza pārmaiņas labākai rītdienai

Mūsu izaugsme un attīstība sākas no vēlmes izzināt
Mēs ieviešam jaunus risinājumus un mācāmies no savām kļūdām
Mēs saglabājam pozitīvu attieksmi – tā mūs motivē sasniegt vairāk
Mēs pazīstam mūsu klientus, pārzinām to vajadzības un esam patiesi ieinteresēti mūsu sadarbībā

Sadarbību veido savstarpēja uzticēšanās

Sadarbību veido savstarpēja uzticēšanās

Mēs novērtējam komandas garu un ticam, ka komandas mērķi virza lielākiem sasniegumiem

Mūsu sadarbības stūrakmens ir uzticēšanās
Mēs esam atvērti dažādībai un apvienojam cilvēku spēcīgākās puses
Mēs esam vienkārši un atvērti, un saglabājam cieņu
Mūsu attiecības ar klientiem veido vienlīdzīga partnerība un abpusēja cieņa

Mums ir skaidrs fokuss

Mums ir skaidrs fokuss

Skaidri mērķi un fokuss ļauj katram no mums uzņemties inicitatīvu un rīkoties

Mūs raksturo „viss ir iespējams“ attieksme un klients mums vienmēr ir pirmajā vietā
Mēs uzņemamies atbildību un pildām solījumus
Mēs darām tikai to, ko varam paveikt augstā kvalitātē
Mēs piedāvājam risinājumus, nevis produktus

Pievienojies Luminor komandai!