Luminor Līzings SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai | Luminor
Apdrošināšanas nosacījumi:

  • KASKO polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt norādītam Luminor Līzings SIA.
  • Apdrošināšanas summai ir jāatbilst līzinga objekta tirgus vērtībai, ieskaitot PVN, polises slēgšanas brīdī.
  • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 500 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
  • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu virs 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 1000 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
  • KASKO polisē jābūt apdrošinātiem šādiem riskiem: ceļu satiksmes negadījums (bojājumi), dabas parādības, uguns, zādzība, laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība.
  • KASKO polisē jābūt norādītai kādai no šīm teritorijām: Latvija, Baltija, Eiropa, Eiropa + NVS.

Luminor Līzings SIA akceptētie apdrošināšanas uzņēmumi līzinga līguma darbības laikā:

Balta
Baltijas Apdrošināšanas Nams
InterRisk Vienna Insurance Group
BTA Baltic Insurance Company
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Gjensidige Baltic
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle