Luminor Līzings SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai | Luminor
Apdrošināšanas nosacījumi:

 • KASKO polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt norādītam Luminor Līzings SIA.
 • Apdrošināšanas summai ir jāatbilst līzinga objekta tirgus vērtībai, ieskaitot PVN, polises slēgšanas brīdī. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksai bojājumu gadījumā ir jābūt noteiktai, ieskaitot PVN.
 • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 500 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
 • Pašrisks bojājumiem transportlīdzeklim ar pilnu masu virs 3500 kg nedrīkst būt lielāks par 1000 EUR. Pašrisks pilnīgas bojāejas, zādzības un/vai laupīšanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 15% no apdrošinājuma summas.
 • KASKO polisē jābūt apdrošinātiem šādiem riskiem: ceļu satiksmes negadījums (bojājumi), dabas parādības, uguns, zādzība, laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība.
 • KASKO polisē jābūt norādītai kādai no šīm teritorijām: Latvija, Baltija, Eiropa, Eiropa + NVS.

Luminor Līzings SIA akceptētie apdrošināšanas uzņēmumi līzinga līguma darbības laikā:

 • AAS Balta
 • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams*
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle
*Maksimālais limits viena objekta apdrošinājuma summai 100 000 EUR

Apdrošināšanas sabiedrības, kuru polises akceptē Luminor Līzings Latvija SIA