Luminor pārrobežu apvienošanās Lietuvā, Lietuvā un Igaunijā | Luminor

Šī gada pavasarī Luminor bankas Baltijas valstīs parakstīja pārrobežu apvienošanas līgumu un saņēma ECB apstiprinājumu, lai turpinātu Luminor pārrobežu apvienošanu, izveidojot vienu Luminor banku Igaunijā ar bankas filiālēm Latvijā un Lietuvā.

Pārrobežu apvienošana veicinās Luminor mērķa īstenošanu - izveidot spēcīgu, uz vietējiem klientiem orientētu finanšu pakalpojumu sniedzēju ar efektīvu pārvaldību, kas darbojas visā Baltijā. Apvienošanu plānots pabeigt nākamā gada 2. janvārī.

Pēc banku apvienošanas ikdienas darbs un klientu apkalpošana turpināsies kā ierasts. Par citiem jaunumiem, tostarp pārmaiņām, kas saistītas ar produktu vienādošanu, jauniem piedāvājumiem klientiem un digitālajiem uzlabojumiem, klienti tiks informēti atsevišķi.

Svarīgi klientiem

  • Bankas biznesa operācijas un klientu serviss turpināsies kā ierasts.
  • Apvienošanās brīdī visi Luminor Latvija aktīvi, tiesības un saistības tiks nodoti Luminor Igaunija.
  • Igaunijas Garantiju fonds (Tagastifond) nodrošinās garantijas attiecībā uz Luminor Bank AS Latvijas un Lietuvas filiālēs izvietotajiem noguldījumiem. Garantijas saglabāsies tādas pašas, kādas tās ir tagad. Cita starpā, maksimālais garantētās kompensācijas apmērs katram noguldītājam paliks nemainīgs – 100 tūkstošu eiro par noguldījumiem vienā kredītiestādē.
  • Igaunijas Garantiju fonds (Tagastifond) būs atbildīgs arī ieguldītāju aizsardzības (kompensācijas) sistēmu. Maksimālais garantijas apjoms vienam ieguldītājam attiecībā uz vienu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju būs 20 tūkstoši eiro.
  • Luminor pārvaldīto pensiju 2. līmeņa un 3. līmeņa ieguldījumu (pensiju) plānu līdzekļu turētāja (turētājbankas)  funkciju izpildīs Luminor Bank AS Igaunijā.

Informācija biznesa partneriem

  • Pēc pārrobežu apvienošanās, Luminor Bank AS Latvijas filiālei tiks mainīti uzņēmuma rekvizīti:

 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Reģistrācijas numurs: 40203154352
Juridiskā adrese: Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, Latvijas Republika
Telefona numurs: +371 67 17 1880
E-pasts: info@luminor.lv
Mājas lapa: www.luminor.lv 
Konta numurs: LV15NDEA0000080001032
SWIFT kods: NDEALV2X