Naudas pārskaitīšana | Luminor

Lai finansētu Trade platformas tirdzniecības kontu, Jums ir jāpārskaita līdzekļi uz bankas kontu, kas ir norādīts Trade platformas līgumā.

Uz Trade platformas kontu

Klientiem ir pieejami divi konta papildināšanas veidi:

1) Izmantojot maksājuma paraugu Luminor Bank internetbankā

 1. Internetbankas pirmajā lapā izvēlieties „Maksājumi” -> „Maksājumu Paraugi”.
 2. Tad izvēlieties „Bankas paraugi” kreisajā lapas pusē.
 3. Izvēlieties „Finanses un apdrošināšana” un atrodiet Trade platformas maksājuma paraugu.

2) Pārskaitot līdzekļus uz vienu no zemāk norādītajiem Luminor Bank AS kontiem:

Klienta veids IBAN Valūta
Fiziskā persona LT894010049500965838 EUR, USD, GBP, NOK, SEK
Juridiskā persona LT824010049500995840 EUR, USD, GBP, NOK, SEK

Luminor Bank AS papildinās Jūsu tirdzniecības kontu:

 • tajā pašā dienā, ja līdzekļi ir saņemti pirms plkst. 12:00 pēc vietējā laika;
 • nākamajā dienā līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika, ja līdzekļi ir saņemti pēc plkst. 12:00.

Tirdzniecības konta papildināšana ir bez maksas.

No Trade platformas konta

Jums ir pieejami divi naudas izņemšanas veidi:

1) Aizpildiet un parakstiet “Naudas izņemšanas iesniegumu” un aizsūtiet to uz: trade@luminor.lv vai pa faksu +371 6707 7186.

Luminor Bank AB apstrādā iesniegumu:

 • tajā pašā dienā, ja banka saņem iesniegumu pirms plkst. 12:00 pēc vietēja laika;
 • nākamajā dienā līdz plkst. 12:00 pēc vietēja laika, ja iesniegums ir saņemts pēc plkst. 12:00.

2) Ziņojuma sūtīšana internetbankā

 1. Pirmajā internetbankas lapā izvēlieties „Ziņojumi”.
 2. Klikšķiniet uz „Jauns iesniegums".
 3. Ierakstiet laukā „Tēma” „Trade platformas līdzekļu izņemšana” un uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, piemēram, „Lūdzu, pārskaitiet EUR 1000 no mana Trade platformas konta (ID/Login 12345) uz manu norēķinu kontu ”.

Luminor Bank apstrādā iesniegumu:

 • tajā pašā dienā, ja iesniegums ir saņemts pirms plkst. 12:00 pēc vietēja laika;
 • nākamajā dienā līdz plkst. 12:00 pēc vietējā laika, ja iesniegums ir saņemts pēc plkst. 12:00.

Naudas pārskaitīšanas komisija

Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Trade platformas uz norēķinu kontu tiek ieturēta maksa, kas ir atkarīga no pārskaitāmo līdzekļu valūtas un tiek atņemta no Trade platformas konta.

Pārskaitāmā valūta Komisija
EUR 2.00 EUR
USD 2.70 USD
GBP 1.70 GBP
NOK 17.00 NOK
SEK 18.00 SEK
PLN 9.00 PLN


<< Luminor Trade