Nodokļu informācijas apmaiņa – FATCA/CRS | Luminor

FATCA prasību izpilde

Lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un izpildītu Latvijas un ASV starpvaldību līguma prasības, no 2015. gada Latvijas Valsts ieņēmumu dienests un ASV Iekšējais ieņēmumu dienests (IRS) apmainīsies ar informāciju par abu valstu personu kontiem otras valsts bankās.

Starpvalstu līguma noslēgšanas un informācijas apmaiņas pamats ir globāla FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  prasību ieviešana.  Lai prasības izpildītu, sākot no  2014.gada 1.jūlija banka sāks jautāt informāciju par klienta saistību ar ASV un atsevišķos gadījumos aicinās savus klientus aizpildīt veidlapas, lai noteiktu iespējamo klienta ASV nodokļu maksātāja statusu. 

Ja Jums ir jāaizpilda cita veidlapa, Jūs variet to atrast ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta mājas lapā (Internal Revenue Service – IRS).

Uz kuriem klientiem attieksies FATCA prasības?

CRS prasību izpilde

Informācijas apmaiņas standarts (CRS) ir starptautisks standarts, kura mērķis ir ierobežot izvairīšanos no ārzonas nodokļu nemaksāšanas. Lai to panāktu, CRS standarta ietvaros tiks atklāti nerezidentu finanšu konti un nodrošināta informācija valstij, kuras piederīgais ir konkrētais klients. Visām finanšu iestādēm, tai skaitā Luminor, no 2016. gada 1. janvāra būs jāidentificē jauno bankas klientu valstis, kurās klienti maksā nodokļus, lai 2017. gada vasarā pirmo reizi sniegtu attiecīgo valstu nodokļu iestādēm CRS standartā noteikto informāciju.

CRS standarts nosaka, ka katru gadu valstu nodokļu iestādes saņems informāciju no finanšu institūcijām un apmainīsies ar šo informāciju ar attiecīgo valstu nodokļu iestādēm. Finanšu institūcijām būs jāsniedz informācija par nerezidentu ieguldījumu ienākumiem, tai skaitā procentiem, dividendēm, ienākumiem no konkrētiem apdrošināšanas līgumiem un citiem līdzīgiem ienākumu veidiem, kā arī kontu atlikumu un finanšu aktīvu pārdošanas ieņēmumiem.

Kā CRS ieviešana skars klientus Latvijā?

Sākot no 1. janvāra Luminor visiem jaunajiem klientiem lūgs bankai norādīt to valstu sarakstu, kurās viņi maksā nodokļus, un savu nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (TIN).

Nākamo divu gadu laikā Luminor sazināsies ar esošajiem klientiem, kuri atbildīs CRS standartam, lai iegūtu nepieciešamo informāciju.

Biežāk uzdotie jautājumi par CRS pieejami šeit.

Ņemiet vērā, ka Luminor nevar sniegt konsultācijas par nodokļiem. Ja jums ir kādas neskaidrības par nodokļu jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar nodokļu speciālistu vai apmeklējiet oecd.org/tax.
 
FATCA / CRS Pašapliecinājuma veidlapas

FATCA un CRS Pašapliecinājuma veidlapa juridiskām personām
FATCA un CRS Pašapliecinājuma veidlapa privātpersonām
 
Kas notiek, ja klients atsakās sniegt informāciju?

Ja banka nesaņem principa „Zini savu klientu” ietvaros pieprasīto informāciju un dokumentus, kas ļauj veikt klienta izzināšanu, bankai ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar klientu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Ja netiek izpildītas FATCA un CRS prasības (skat. FATCA un CRS prasību izpilde), banka sniegs ziņojumus par šādiem konta turētājiem Valsts Ieņēmumu dienestam.

Jebkura informācija par klientu ir konfidenciāla

Bankas pienākums ir garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 61. pants).

Ziņas par klientu un viņa darījumiem, kuras kredītiestāde iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu (Kredītiestāžu likuma 62. panta 5. daļa).

Šī norma attiecas arī uz visām ziņām un dokumentiem, ko banka iegūst, izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības.

Šādas ziņas banka var sniegt tikai pašam klientam un to likumīgajiem pārstāvjiem, bet atsevišķos gadījumos, atbilstoši likuma prasībām, arī atsevišķām valsts institūcijām un amatpersonām, kas norādītas Kredītiestāžu likuma 63. pantā.

Vairāk informācijas:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
Kredītiestāžu likums
FKTK Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm
FKTK Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
 Automātiskajā informācijas apmaiņā par finanšu kontiem iesaistītās valstis