Pretenziju izskatīšana | Luminor

Mums ir svarīgs tavs viedoklis un tas, vai esi apmierināts. Tavas atsauksmes ļauj mums būt pārliecinātiem, ka esam labi tajā, ko darām, un palīdz uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. 

Kā iesniegt pretenziju?

 • Zvani uz klientu atbalsta līniju 1880 vai +371 67 17 1880
 • Nosūti mums ziņu no sava internetbankas profila
 • Atsūti e-pastu uz info@luminor.lv
 • Aizpildi atsauksmes formu tiešsaistē vai mūsu filiālē
 • Atsūti mums vēstuli pa pastu

Kādi dati vai dokumenti varētu būt nepieciešami?

Lai mēs varētu atbildēt uz tavu iesniegumu, lūdzu, norādi: 

 • vārdu un uzvārdu vai arī organizācijas nosaukumu, kuru pārstāvi
 • personas kodu, dzimšanas datumu vai uzņēmuma reģistrācijas numuru
 • kontaktus
 • veidu, kādā vēlies saņemt atbildi (lūdzu, ņem vērā, ka e-pastā iespējams nosūtīt tikai vispārīga rakstura informāciju)

Kad tu saņemsi atbildi?

Mēs uzmanīgi izskatīsim tavus komentārus un atbildēsim, cik ātri vien iespējams – ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā. Ja nopietnu iemeslu dēļ situācijas analīze prasīs vairāk laika, mēs tevi par to informēsim personīgi.

Mūsu atbildi saņemsi tajā pašā veidā, kā nosūtīji savu ziņu (piemēram, uz vēstuli, kas sūtīta pa pastu, saņemsi no mums pa pastu sūtītu vēstuli) vai arī tādā veidā, kā esi vienojies ar mums.

Kā vēl iespējams risināt problēmu?

Ja mūsu atbilde tevi neapmierina, tev ir tiesības iesniegt apelāciju šādās institūcijās:

 • Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā – jautājumos, kas atbilst ombuda kompetencei
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā – patērētāju tiesību pārkāpumu gadījumos
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijā – Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas limuma pārkāpumu gadījumos kā klientiem, uz kuriem neattiecas šis likums, ja pārkāpums var nopietni apdraudēt vai apdraud grupas intereses vai šo pakalpojumu lietotājus
 • Latvijas Republikas tiesā – par strīdiem starp banku un patērētāju, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu
 • Latvijas Republikas tiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā (pēc sūdzības iesniedzēja izvēles) – par strīdiem starp banku un patērētāju, kas nav pakalpojuma saņēmējs, jautājumos par pakalpojumu sniegšanu

Banku pārraudzība 

Saskaņā ar kredītiestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem banku pārraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Informācija par LKA ombudu

Ja klients saņem negatīvu atbildi uz rakstveidā iesniegtu pretenziju par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam.
Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombuda lēmumam ir rekomendējošs raksturs.
Ombuds izskata tikai tās sūdzības, kas atbilst visām sekojošām pazīmēm:

Sūdzību jānoformē rakstveidā atbilstoši prasībām, kādas nosaka "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments)", un jāiesniedz ombudam.
Adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011.
"Nolikums par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu" un "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (Reglaments)" ir izvietoti Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā.  

 *Sazinoties ar mums pa fiksēto vai mobilo tālruni, maksu par zvanu piemēro tavs tālruņa operators. Lai noskaidrotu cenu, lūdzu, vērsies pie sava operatora.