Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotām15,00 EUR
- Ārvalstīs izdotām100,00 EUR
Servisa mēneša maksa Private Banking klientiem (1)50,00 EUR mēnesī
Informācijas sniegšana valsts institūcijām saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde (2)10,00 EUR (papildu - komisijas maksa par maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi")
Dokumenta izsniegšana no arhīva30,00 EUR par katru dokumentu
Pasta sūtījums:
- Latvijas teritorijā5,00 EUR
- uz ārzemēm10,00 EUR
Kurjerpasta sūtījums10,00 EUR + Faktiskās izmaksas
Papildus pakalpojumu maksa Private Banking klientiemPēc vienošanās

(1) Komisijas maksu piemēro, ja klients un Banka ir noslēguši līgumu (“Sadarbības līgums”, “Individuālās apkalpošanas līgums”, “Private Banking sadarbības līgums”) par klienta individuālo apkalpošanu un vidējais Bankā esošo Klienta aktīvu atlikums iepriekšējo trīs mēnešu periodā ir mazāks par Bankas noteiktajiem minimālajiem kritērijiem.
(2) Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.