Elektronisko kanālu izmantošana | Luminor
Elektronisko kanālu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
INTERNETBANKAS IZMANTOŠANA
Reģistrēšana un apkalpošanaBez maksas
IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Pieslēgšana:
- Kodu kalkulatora izsniegšanaEUR 18,00**
Maksa par kodu kalkulatora nomaiņuEUR 10,00
Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa*****EUR 25,00
Kodu kalkulatora atbloķēšana filiālēEUR 5,00
Internetbankas (Nordea) apkalpošanas maksa mēnesī, ja komisijas maksa par iekšbankas, Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumiem netiek iekasēta (izņemot iekšzemes maksājumus uz kontu, kura numurā ir burti "RIKO"*(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx))***, **** EUR 2,00

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei NDEA kontam (konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)): Bez maksas.
*** Abonēšanas maksa neparedz komisijas maksas atcelšanu par ERRA un Regulārajiem maksājumiem.
**** Šim pakalpojumam nav iespējams pieteikties no 2014. gada 01. jūlija.
***** Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts standarta kodu kalkulators