Ieguldījumu pārvaldes pakalpojums
Pārvaldības maksaPēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN))
Snieguma komisijaPēc vienošanās ar klientu (pieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN))
Darījumi ar finanšu instrumentiem:
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10.000,015 USD par akciju, min. 14,00 USD
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10.000,018 USD par akciju, min. 14,00 USD
BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA), Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX Helsinki, Vienna Stock Exchange0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR
Deutsche Borse Frankfurt Floor0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North)0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK
London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD
London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD 50 000,0025,00 USD
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50 000,000,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD
Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North)0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF
Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD
Darījumi ar ieguldījumu fondiem0,25% no darījuma summas
Darījumi ar parāda vērtspapīriem0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR
Finanšu instrumentu glabāšana (1)0,01%, min. 0,50 EUR mēnesī
Citi pakalpojumi:
Naudas līdzekļu pārskaitīšana no Ieguldījumu pārvaldes kontaBez maksas
Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor no citas bankas vai brokeraBez maksas
Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor uz citu banku vai brokeri30,00 EUR par katru ISIN
Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (2)90,00 USD

(1) Glabāšanas maksa tiek aprēķināta katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un tiek ieturēta reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO banka izmanto tirgus pašreizējo valūtas kursu, piemērojot tam 0.5% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nosaka vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters).
(2) Detalizētu informāciju par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām.

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.