Luminor Investor | Luminor
Darījumi ar finanšu instrumentiem
PAKALPOJUMSCENA
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10,00USD 0,015 par akciju, min. USD 14,00
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10,00USD 0,018 par akciju, min. USD 14,00
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange0,1% no darījuma summas, min. EUR 10,00
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North)0,1% no darījuma summas, min. DKK 29,00
London Stock Exchange (IOB)0,1% no darījuma summas, min. USD 14,00
London Stock Exchange0,1% no darījuma summas, min. GBP 7,00
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD 50 000,00USD 25,00
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50 000,000,15% no darījuma summas, min. USD 25,00
Oslo Stock Exchange0,1% no darījuma summas, min. NOK 62,00
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North)0,1% no darījuma summas, min. SEK 62,00
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Blue-chip)0,1% no darījuma summas, min. CHF 15,00
Warsaw Stock Exchange0,3% no darījuma summas, min. PLN 72,00
Hong Kong Exchange0,15% no darījuma summas, min. HKD 140,00
Ieguldījumu fondi1% no darījuma summas
Parāda vērtspapīri0,2% no darījuma summas, min. EUR 15,00
Finanšu instrumentu glabāšana
PAKALPOJUMSCENA
Finanšu instrumentu glabāšana (ikmēneša maksa)0,01%, min. EUR 0,50 mēnesī
Finanšu instrumentu pārvedumi
PAKALPOJUMSCENA
Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor no citas bankas / brokeraBez maksas
Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor uz citu banku / brokeriEUR 30,00 par katru ISIN
Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Biržas (Exchange) datu abonēšana*Bez maksas
Gadskārtējā maksa (nodoklis) par gūtiem ienākumiem no ASV**USD 90,00
Nodokļu atgūšanas pakalpojums patiesajiem labuma guvējiem***Maksa tiek piemērota saskaņā ar "Nodokļu atgūšanas pakalpojums patiesajiem labuma guvējiem" cenrādi
Naudas līdzekļu pārskaitīšana no Luminor Investor konta****EUR 2,00 / USD 2,70 / GBP 1,70 / NOK 17,00 / SEK 18,00 / PLN 9,00

* Klientiem, kuri nodarbojas ar akciju tirdzniecību un ir pierakstījušies reālā laika tirgus cenām, Luminor Bank ir izstrādājusi kompensācijas shēmu, saskaņā ar kuru tiek atmaksātas komisijas maksas. Detalizētu informāciju par biržas datu abonēšanu var atrast šeit.
** Detalizētu informāciju par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.
*** Ieguldot ārvalstīs, ienākumi no jūsu ieguldījumiem var tikt aplikti ar pārmērīgu nodokļu slogu, vēl pirms jūs tos saņemat. Luminor Investor klienti, kuri izvēlas izmantot mūsu partnera nodokļu atgūšanas pakalpojumu, spēs atgūt daļu vai visu ieturēto nodokli.
**** Fiksētas maksas par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Luminor Investor konta.