Darījumi ar finanšu instrumentiem
Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF):
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10,000,015 USD par akciju, min. 14,00 USD
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10,000,018 USD par akciju, min. 14,00 USD
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR
Deutsche Borse Frankfurt Floor0,35% no darījuma summas, min. 60,00 EUR
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North)0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK
London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD
London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD 50 000,0025,00 USD
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50 000,000,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD
Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North)0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF
Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD
BlackRock ESG multiasset ETFs:
1) BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98)0.1% no darījuma summas
2) BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08)0.1% no darījuma summas
3) BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805)0.1% no darījuma summas
Darījumi ar obligācijām:
Obligāciju pirkšana/pārdošana otrreizējā tirgū 0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR
Darījumi ar ieguldījumu fondiem:
Darījumi ar ieguldījumu fondiem Luminor Investor platformas ietvaros1% no darījuma summas
Finanšu instrumentu pārvedumi
Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor platformā no citas bankas vai brokera Bez maksas
Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor platformas uz citu banku vai citam brokerim 30,00 EUR par katru ISIN
Finanšu instrumentu pārvedums uz dāvinājuma vai mantojuma pamata Luminor Investor platformas ietvaros10,00 USD par katru ISIN
Luminor Investor platformas konta apkalpošana
Ikmēneša komisija par finanšu instrumentu glabāšanu Luminor Investor platformā (1) 0,01% no finanšu instrumentu kopējās vērtības

(1) Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina atsevišķi akcijām, ETF, obligācijām un ieguldījumu fondiem. Minimālā ikmēneša maksa 0,50 EUR apmērā tiek piemērota ieguldījumu fondiem un netiek piemērota akcijām, ETF un obligācijām.
Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un ietur vienu reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO bank AS izmanto tirgus pašreizējo (šī brīža) valūtas kursu, piemērojot tam 0,50% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nodrošina vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters).

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Citi ar Luminor Investor platformu saistīti pakalpojumi
W-8BEN veidlapas apstrāde un apstiprināšana, ASV tirgus piekļuvei Luminor Investor platformā30.00 EUR vai 35,00 USD
Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (1)90,00 USD
Finanšu instrumentu iegādes cenas korekcijas Luminor Investor platformā 10 USD par katru ISIN
Vērtspapīru notikumu apkalpošanaBez maksas + trešo pušu komisijas
Reālā laika tirgus cenu abonēšana Luminor Investor platformāCenas pieejamas Luminor Investor platformas "Abonenti" sadaļā

(1) Maksa tiek piemērota par kalendāro gadu, kurā klientam īpašumā ir bijuši ASV reģistrēti vērtspapīri un nav bijusi spēkā esošas W-8BEN forma.
Detalizēta informācija par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām šeit.

Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit.