Kredītkartes Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Stockmann Mastercard, PINS | Luminor
Kredītkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Kartes izgatavošana / aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)
- Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarteEUR 4,00EUR 4,00
Mastercard Gold **EUR 10,00EUR 10,00
-Mastercard Platinum Bez maksasBez maksas
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu*******EUR 25,00EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā
- Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarte***EUR 5,00EUR 5,00
- Mastercard Gold, Mastercard PlatinumBez maksasBez maksas
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijā****Bez maksasBez maksas
- Uz ārzemēm*****EUR 10,00EUR 10,00
Maksa par PIN atkārtotu izgatavošanu******
- Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarteEUR 1,00EUR 1,00
-Mastercard gold, Mastercard Platinum Bez maksasBez maksas
Mēneša maksa par kartes apkalpošanu
- Mastercard PlatinumEUR 20,00EUR 20,00
- Mastercard Platinum papildkarteEUR 10,00EUR 10,00
- Mastercard GoldEUR 3,90EUR 3,90
- Mastercard Credit, Stockmann Mastercard, PINS kredītkarteEUR 2,50EUR 2,50

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.
**Mastercard Gold aizvietošana ir bez maksas
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā. Neattiecas uz jaunām pasūtītām kartēm, kuras tiek izsniegtas Bankas klientu apkalpošanas centrā vienlaicīgi ar līguma par kartes lietošanu parakstīšanu.
****Banka pa pastu izsūta norēķinu kartes un/vai PIN kodus pēc tam, kad parakstīts līgums par kartes lietošanu.
*****Banka drošības nolūkos karti un PIN kodu sūta divos, atsevišķos sūtījumos. Minētā maksa attiecas uz visu sūtījumu.
******Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas.
*******Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.

Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz 23.03.2018. Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemes**2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,502,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50
Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bank AS Bankomātā ar Karti:
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksasBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5 000 (vai ekvivalents USD)0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5 000 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**Bez maksasBez maksas
Mastercard Credit papildu maksa par naudas līdzekļu pārskaitījumu no kartes konta uz citu norēķinu kontu, kas veikts klientu apkalpošanas centrā vai, izmantojot Internetbanku EUR 3,00 +2,00%EUR 3,00 +2,00%
Valūtas maiņas uzcenojums***3,0%3,0%

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa
**Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem:
- Diennakts limits Mastercard Credit EUR 5 000,00 (vai ekvivalents citā valutā) un limits 30 dienu periodā EUR 20 000,00 (vai ekvivalents citā valutā)
- Diennakts limits Mastercard Gold, Mastercard Platinum EUR 5 000,00 (vai ekvivalents citā valutā),
- Diennakts limits Stockamnn Mastercard, PIN kredītkartei EUR 5 000,00.
***Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.

Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz 23.03.2018. Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bank AS (Latvija) un Citadeles bankas BankomātosBez maksasBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50EUR 0,50

*Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.

Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz 23.03.2018. Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum

Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Procenti par atļauto izmantoto kredīta limitu, gadā
- Mastercard Gold18%18%
- Mastercard Platinum14%14%
- Mastercard Credit21%21%
- Stockmann Mastercard, PINS kredītkarte23%

*Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.

Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz 23.03.2018. Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum.
Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Maksa par viena cilvēka vizīti lidostas VIP atpūtas telpās (Priority Pass programmas ietvaros). Pirmās 4 reizes bez maksas kalendārā gada ietvaros (neizmantotās reizes uz nākamo kalendāro gadu netiek pārceltas) Mastercard PlatinumEUR 30,00 ieskaitot PVN EUR 30,00 ieskaitot PVN
Procenti par atļautā limita pārsniegšanu (līgumsods) Mastercard Credit0,20% dienā0,20% dienā
Maksa par diennakts limita maiņu Bez maksasBez maksas
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00EUR 15,00
Maksa par pirkumu apdrošināšanu Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum (spēkā līdz 31.12.2018.)Bez maksasBez maksas
Maksa par ceļojumu apdrošināšanu Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, PINS kredītkarteBez maksasBez maksas
Maksa par PIN koda maiņu bankomātā (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)Bez maksasBez maksas

*Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.

Piezīme: Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum karšu nosaukumi līdz 23.03.2018. Nordea Credit, Nordea Gold, Nordea Platinum