Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum | Luminor
Kredītkartes nodrošināšana
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kartes izgatavošana / aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)
- Visa Classic (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)*EUR 4,00
- Visa Gold (kopā ar PriorityPass karti un ceļojumu apdrošināšanu)*EUR 10,00
- Visa Platinum (kopā ar PriorityPass karti un ceļojumu apdrošināšanu)*Bez maksas
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu**EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***EUR 10,00
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijāBez maksas
- Uz ārzemēmEUR 10,00
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00
Mēneša maksa****
- Visa ClassicEUR 2,00
- Visa GoldEUR 5,50
- Visa PlatinumEUR 20,00
- Visa Platinum papildkarteEUR 10,00

* Jaunas Visa Platinum kredītkartes netiek izsniegtas no 12.12.2019;
Jaunas Visa Classic un Visa Gold kredītkartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
**** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs*2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50
Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes):
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000,00
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums***3,0%

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Visa Classic, Visa Gold, VISA Platinum Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā VISA Classic, VISA Gold Kartēm EUR 20 000,00, VISA Platinum Kartēm EUR 30 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
- Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu Bankomātos ar Visa Classic Kartēm, kas pasūtītas pirms 01.02.2016., pārejas periodā līdz 31.01.2017. ir pielīdzināta Komisijas maksai par skaidras naudas izņemšanu ar Visa Debit Karti.
** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
*** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātā (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50
Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kredīta procentu likme gadā:
- Visa Classic, Visa Gold18 %
- Visa Platinum14 %
Kredīta atmaksas termiņšKartes derīguma termiņa beigās

Piezīme: Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas biznesa zonā ("Priority Pass" programma) Visa Gold, Visa PlatinumEUR 30,00 ieskaitot PVN
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centrosEUR 10,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja kontā ir naudas līdzekļi)EUR 40,00 par gadu