Luminor Līzings SIA pakalpojumu cenrādis (Nordea) | Luminor
Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Līzinga pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Saistību maksaLīdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165,00 *pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min., EUR 130,00
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumāEUR 170,00
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību*1,5% no atmaksātās pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 60,50
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām*Bez maksas
Grozījumi līzinga līgumāEUR 121,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings līguma pārtraukšanas brīdī.

Citi Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Nomas Maksājuma rēķins, nosūtot pa pastuEUR 1,82
CSDD komisijas maksa *Līdz EUR 12,00
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīvaEUR 5,00 par katru lapu
Izziņas sagatavošana par līzinga saistībām (Par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanās aktu saskaņošana utml.)EUR 15,00
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc līzinga ņēmēja lūgumaLīdz EUR 50,00
Pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošanaEUR 15,00
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumuSaskaņā ar Luminor Bankas AS cenrādi
Apakšnomu vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšanaEUR 60,50
Piekrišanas izsniegšana par gāzes iekārtas uzstādīšanu Līzinga ObjektamEUR 20,00
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)EUR 30,00
Pilnvaras pārbaudeEUR 15,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
*Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem