Pensiju 3. līmenis | Luminor
Pensiju 3.līmeņa atvēršana un apkalpošana
PAKALPOJUMSLuminor Progresīvais pensiju plāns, cenaLuminor Sabalansētais pensiju plāns, cena
Līguma noslēgšana Bez maksasBez maksas
Pensiju plāna maiņaBez maksasBez maksas
Pensiju fonda maiņaBez maksasBez maksas
Kapitāla izmaksaBez maksasBez maksas
Atskaitījumi Pensiju fondam (no katras iemaksas)*0 %0 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (no katras iemaksas)*0 %0 %
Komisijas maksa par Pensiju plāna vidējiem aktīviem gadā **
Pensiju fondam AS "Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds" 0.75% gadā no vidējiem aktīviem 0.75% gadā no vidējiem aktīviem
Līdzekļu pārvaldītājam IPAS "Luminor Pensions Latvia" 1.6% gadā no vidējiem aktīviem 1.1% gadā no vidējiem aktīviem
Līdzekļu turētājbankai Luminor Bank AS0.07% gadā no vidējiem aktīviem0.07% gadā no vidējiem aktīviem

* Ar 01.11.2018 atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.
** Komisijas maksas no vidējiem aktīviem gadā tiek aprēķinātas un atskaitītas katru darba dienu.