Mastercard Debit (Jaunas Kartes var izsniegt klientiem, kuriem ir atvērts NDEA konts (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)) | Luminor
Debetkartes nodrošināšana
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kartes izgatavošana un aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)EUR 4,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu*EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā**EUR 10,00
Kartes piegāde pa pastu:
- Latvijas teritorijā***Bez maksas
- Uz ārzemēm****EUR 10,00
PIN koda atkārtota izgatavošana*****EUR 1,00
Mēneša maksa******EUR 1,30
Vienreizēja maksa par brīvā dizaina kartes izvēli*******EUR 12,00

* Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā.
*** Banka pa pastu izsūta norēķinu kartes un/vai PIN kodus pēc tam, kad parakstīts līgums par kartes lietošanu.
**** Banka drošības nolūkos karti un PIN kodu sūta divos, atsevišķos sūtījumos. Minētā maksa attiecas uz visu sūtījumu.
***** Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas
****** Banka piemēro 100% atlaidi, ja klients konkrētajā mēnesī ar Mastercard Debit veic apmaksu par pirkumiem par kopsummu, kas vienāda vai lielāka par 600 EUR.
******* Ar 23.03.2018. netiek izsniegtas jaunas un aizvietotas brīvā dizaina kartes. Esošās brīvā dizaina kartes tiek atjaunotas (attēla maiņa nav iespējama), maksa tiek ieturēta pie katras brīvā dizaina kartes atjaunošanas.

Piezīme: Kartes nosaukums līdz 23.03.2018. Nordea Debit

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana*
- Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), Citadele bankas Bankomātos Latvijā vai pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)**
- līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00 mēnesī
- citā bankā, citas bankas Bankomātos2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50
Skaidrās naudas iemaksa savos kontos Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadeles bankas Bankomātā ar Karti:
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5000,00 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs*Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums***3,0%

*Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem:
- Diennakts limits: EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā EUR 20 000,00.
** Banka aprēķina skaidrā naudā izņemto summu mēnesī, saskaitot darījumus, par kuriem ir saņēmusi informāciju no konkrētā mēneša pirmās dienas līdz konkrētā mēneša pēdējās darba dienas plkst. 11:00
*** Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.

Piezīme: Kartes nosaukums līdz 23.03.2018. Nordea Debit

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadeles bankas BankomātosBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50

Piezīme: Kartes nosaukums līdz 23.03.2018. Nordea Debit

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Maksa par diennakts limita maiņu Bez maksas
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00
Maksa par pirkumu apdrošināšanu (spēkā līdz 31.12.2018.)Bez maksas
Maksa par PIN koda maiņu Luminor Bankomātā (Latvijā) (ja bankomāts piedāvā šādu iespēju)Bez maksas

Piezīme: Kartes nosaukums līdz 23.03.2018. Nordea Debit