Skaidras naudas darījumi ar karti Bankomātos | Luminor
Skaidras naudas iemaksa vai izmaksa Bankomātos ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Skaidras naudas ieamaksa vai izmaksa ar karti Luminor Bankomātos (Latvijā)Saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes"