Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā
Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā0,50% no summas, min. 100,00 EUR