Indeksam piesaistītās obligācijas | Luminor

Ieguldījumi indeksam piesaistītajās obligācijās ir līdzīgi ieguldījumiem akcijās. Taču atšķirībā no tiešajiem ieguldījumiem akcijās vai ieguldījumu fondos, ieguldījumi obligācijās ir ar ierobežotu risku. Tev ir iespēja ieguldīt obligācijās ar ierobežotu risku vai arī samaksāt riska prēmiju un, iespējams, nopelnīt vairāk. Izvēloties obligāciju piedāvājumu ar ierobežotu risku, tu saņemsi obligācijas nominālvērtību pat tad, ja indeksa pieaugums būs negatīvs. Savukārt, izvēloties piedāvājumu ar iespēju piemaksāt, potenciālās peļņas iespējas palielinās.

Kāpēc izvēlēties valsts obligācijas?

Pārdošana

Ja vēlies pārdot indeksam piesaistītās obligācijas, informē par to banku, iesniedzot pieteikumu:

  • Internetbankas sadaļā Sarakste darba dienās līdz 14.30.
  • Luminor Klientu apkalpošanas centros darba dienās līdz 15.00.
Brīvdienās, svētku dienās vai pēc noteiktā laika iesniegtie pieteikumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā. Norēķini par obligāciju pārdošanu notiek pēc 2 darba dienām pēc iesnieguma saņemšanas.

Obligāciju atpirkšanas cena tiek noteikta atbilstoši piesaistījuma aktuālajai vērtībai, atlikušajam termiņam līdz obligāciju dzēšanai, emitenta finansiālajām izmaksām un vispārējai tirgus situācijai. Iepriekšējās darba dienas sākuma atpirkšanas cenas pieejamas nākamajā darba dienā sadaļā Indeksam piesaistīto obligāciju programmu arhīvs. Precīzu cenu uzzini, zvanot uz Kontaktu centru +371 67 17 1880 vai jebkurā Luminor klientu apkalpošanas centrā.

Indeksam piesaistīto obligāciju dzēšanas termiņš ir atrunāts obligāciju emisijas laikā. Pārdodot obligācijas pirms dzēšanas termiņa, cena atkarīga no tirgus situācijas un indeksa izmaiņām. Tā var būt gan zemāka, gan augstāka nekā obligāciju iegādes brīdī.

Pirkšana

Šobrīd nav aktuālu obligāciju piedāvājumu

Nosacījumi

  • Minimālā ieguldījumu summa 1 000 EUR (vai summas ekvivalents citās valūtās)

Ieskaties arī: Termiņnoguldījums, Ieguldījumu fondi, Brokeru pakalpojumi, Luminor Trade

Svarīgi!
Ieguldījumi var tikt pakļauti riskam. Ieguldījumu vērtība investīcijas laikā var samazināties vai palielināties, un banka negarantē rezultātu. Atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus.
Šī lapa paredzēta pamata informācijas apritei un neattiecas uz konkrētas personas specifiskiem investīciju mērķiem, finansiālo situāciju un vajadzībām. Pirms līguma noslēgšanas par finanšu instrumentiem, lūdzu, iepazīsties ar
pārskatu par finanšu instrumentiem un riskiem, kas ar tiem saistīti. Rūpīgi apsver savu finansiālo situāciju un iespējamos riskus.
Informācija šajā lapā nav piedāvājums pirkt vai pārdot jebkādu nodrošinājumu vai citu finanšu instrumentu vai piedalīties jebkurā investīciju stratēģijā. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju par ieguldījumiem un finanšu instrumentiem.
Vairāk informācijas par Luminor investīciju pakalpojumiem, noteikumiem, cenrādi un saistītajiem riskiem atrodama šeit.