Indeksam piesaistītās obligācijas | Luminor

Ieguldījumi indeksam piesaistītajās obligācijās ir līdzīgi ieguldījumiem akcijās. Taču atšķirībā no tiešajiem ieguldījumiem akcijās vai ieguldījumu fondos, ieguldījumi obligācijās ir ar ierobežotu risku. Tev ir iespēja ieguldīt obligācijās ar ierobežotu risku vai arī samaksāt riska prēmiju un, iespējams, nopelnīt vairāk. Izvēloties obligāciju piedāvājumu ar ierobežotu risku, tu saņemsi obligācijas nominālvērtību pat tad, ja indeksa pieaugums būs negatīvs. Savukārt, izvēloties piedāvājumu ar iespēju piemaksāt, potenciālās peļņas iespējas palielinās.

Kāpēc izvēlēties indeksam piesaistītās obligācijas?

Terminu vārdnīca

Nominālvērtība

Procentu pieauguma aprēķināšanai par pamatu tiek ņemta obligāciju nominālvērtība, nevis to iegādes cena. Obligāciju nominālvērtība ir garantēta. Ja tu iegādājies obligācijas par cenu, kas lielāka nekā nominālā, tad ieguldījuma daļa, kas pārsniedz nominālvērtību, nav garantēta.

Parasti indeksam piesaistītās obligācijas tiek emitētas ar nominālvērtību 1000 EUR. Piemēram, tu esi iegādājies indeksam piesaistīto obligāciju un termiņa beigās indeksa pieaugums ir 30%.

  • Ja obligācija iegādāta par nominālvērtību, ieguldījums ienesīs 1000 x 30% = 300 EUR peļņu jeb 30% no ieguldītājiem līdzekļiem. Ja obligācija iegādāta par zemāku vai augstāku cenu, ienesīgums vienalga tiks aprēķināts no obligācijas nominālvērtības jeb 1000 EUR.
  • Ja obligācija iegādāta par 1050 EUR (iegādes cena par 50 EUR augstāka nekā nominālvērtība), ieguldījums ienesīs 300 EUR, taču atdeve un līdz ar to arī peļņa būs par 50 EUR zemāka: 250/1050 = 23.8%.
  • Ja obligācija iegādāta par 950 EUR (iegādes cena par 50 EUR zemāka nekā nominālvērtība), ieguldījuma peļņa būs lielāka, jo papildus pieaugumam tev pienākas arī 50 EUR, kas pietrūkst līdz nominālvērtībai: 350/950 = 36.84%.

Kapitāla garantija

Termiņa beigās ieguldītājam tiek atmaksāti 100% no nominālvērtības. To garantē indeksam piesaistīto obligāciju emitents Nordea Bank AB.

Izvēloties ekstra piedāvājumu, tu maksā prēmiju un termiņa beigās potenciālās peļņas iespējas palielinās.

Līdzdalības koeficients (Participation Ratio)

Līdzdalības koeficients ir procentuālā daļa no indeksa pieauguma, kas tiek izmaksāta ieguldītājam. Ja esi iegādājies 1000 EUR nominālvērtības obligāciju un piesaistītais indekss audzis par 30% ir iespējami vairāki scenāriji:
1. Līdzdalības koeficents ir 100%. Obligāciju dzēšanas dienā tu saņemsi ne tikai nominālo ieguldījuma summu, bet arī 30% pieaugumu, ko aprēķina no nominālvērtības: 1000 + (1000 x 30%) = 1300 EUR.
2. Līdzdalības koeficients ir 70%. Tu saņemsi gan ieguldīto summu, gan starpību, ko veido tava ieguldītā summa un obligācijas nominālvērtība: 1000 + (1000 x 30% x 70%) = 1210 EUR.
3. Līdzdalības koeficients ir 130%. Tu  saņemsi 1000 + (1000 x 30% x 130%) = 1390 EUR. Parasti līdzdalības koeficents virs 100% tiek piedāvāts tikai ar riska prēmiju. Papildus obligācijas nominālvērtībai ieguldītājam jāsamaksā apmēram 10% no ieguldījuma summas.

Piesaistījuma indekss

Indeksam piesaistītās obligācijas tiek piesaistītas pasaulē labi zināmiem indeksiem (piemēram, Dow Jones, S&P, DJ Euro Stoxx u.c). Piesaistījuma indekss un citi obligāciju raksturojumi norādīti obligāciju Galīgajos noteikumos.

Indeksa slēgšanas (beigu) vērtība

Indeksa vērtība, ko izmanto, aprēķinot indeksa pieaugumu. Parasti tiek izmantots indeksa vērtību aritmētiskais vidējais rādītājs noteiktā laika periodā, kas ieguldītāju pasargā no iespējas zaudēt peļņu gadījumā, ja indeksa vērtība obligāciju dzēšanas brīdī ir negatīva. Piemēram,1000 EUR nomināla obligācija ar 100% līdzdalības koeficientu tiek dzēsta 2010. gada. 30. aprīlī. Obligācijas sākotnējā indeksa noteikšanas diena ir 2008. gada 5. janvāris. Indekss tiek noteikts katra ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumā pēdējā gada garumā:
2008. gada 5. janvārī piesaistījuma indeksa vērtība ir 13 100 vienības, bet indeksa beigu vērtības noteikšanas dienās attiecīgi:

  • 2009. g. 5. jūlijs: 13 100 vienības.
  • 2009. g. 5. oktobris: 15 800 vienības.
  • 2010. g. 5. janvāris: 17 900 vienības.
  • 2010. g. 5 aprīlis: 18 700 vienības.
Indeksa galīgā vērtība būs vienāda ar indeksa noteikšanas dienā konstatēto vērtību vidējo lielumu. Galīgā vērtība = (13 100+15 800+17 900+18 700)/4 = 16 375 jeb 25% pieaugums. Tātad indeksa pieaugums un ieguldītāja peļņa ir 25% jeb 250 EUR. Ja beigu vērtība ir zemāka par sākotnējo vērtību, dzēšanas brīdī ieguldītājam tiks izmaksāta obligācijas nominālvērtība.

Pārdošana

Ja vēlies pārdot indeksam piesaistītās obligācijas, informē par to banku, iesniedzot pieteikumu:

  • Internetbankas sadaļā Sarakste darba dienās līdz 14.30.
  • Luminor Klientu apkalpošanas centros darba dienās līdz 15.00.
Brīvdienās, svētku dienās vai pēc noteiktā laika iesniegtie pieteikumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā. Norēķini par obligāciju pārdošanu notiek pēc 2 darba dienām pēc iesnieguma saņemšanas.

Obligāciju atpirkšanas cena tiek noteikta atbilstoši piesaistījuma aktuālajai vērtībai, atlikušajam termiņam līdz obligāciju dzēšanai, emitenta finansiālajām izmaksām un vispārējai tirgus situācijai. Iepriekšējās darba dienas sākuma atpirkšanas cenas pieejamas nākamajā darba dienā sadaļā Indeksam piesaistīto obligāciju programmu arhīvs. Precīzu cenu uzzini, zvanot uz Kontaktu centru +371 67 17 1880 vai jebkurā Luminor klientu apkalpošanas centrā.

Indeksam piesaistīto obligāciju dzēšanas termiņš ir atrunāts obligāciju emisijas laikā. Pārdodot obligācijas pirms dzēšanas termiņa, cena atkarīga no tirgus situācijas un indeksa izmaiņām. Tā var būt gan zemāka, gan augstāka nekā obligāciju iegādes brīdī.

Pirkšana

Šobrīd nav aktuālu obligāciju piedāvājumu

Nosacījumi

  • Minimālā ieguldījumu summa 1 000 EUR (vai summas ekvivalents citās valūtās)

Ieskaties arī: Termiņnoguldījums, Ieguldījumu fondi, Brokeru pakalpojumi, Luminor Trade

Svarīgi!
Ieguldījumi var tikt pakļauti riskam. Ieguldījumu vērtība investīcijas laikā var samazināties vai palielināties, un banka negarantē rezultātu. Atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus.
Šī lapa paredzēta pamata informācijas apritei un neattiecas uz konkrētas personas specifiskiem investīciju mērķiem, finansiālo situāciju un vajadzībām. Pirms līguma noslēgšanas par finanšu instrumentiem, lūdzu, iepazīsties ar
pārskatu par finanšu instrumentiem un riskiem, kas ar tiem saistīti. Rūpīgi apsver savu finansiālo situāciju un iespējamos riskus.
Informācija šajā lapā nav piedāvājums pirkt vai pārdot jebkādu nodrošinājumu vai citu finanšu instrumentu vai piedalīties jebkurā investīciju stratēģijā. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju par ieguldījumiem un finanšu instrumentiem.
Vairāk informācijas par Luminor investīciju pakalpojumiem, noteikumiem, cenrādi un saistītajiem riskiem atrodama šeit.