Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana | Luminor
Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana nodrošinās tev aizsardzību neatmaksātā kredīta apmērā un ļauj veidot papildu uzkrājumu. Turklāt, veicot iemaksas dzīvības apdrošināšanā, varēsi izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus.

Novērtē priekšrocības*

Nosacījumi:

Piesakies!

1

Sazinies ar mums

Aizpildi pieteikumu

2

Gaidi mūsu ziņu

Mēs ar tevi sazināsimies, lai precizētu informāciju

3

Noslēdz līgumu

Paraksti līgumu par apdrošināšanas polises iegādi

4

Saņem apdrošināšanu

Mēs nosūtīsim tev visu informāciju. Saņem apdrošināšanu un esi pasargāts!

Nepieciešamie dokumenti

  • Pieteikums
  • Veselības deklarācija

Noderīgas saites

Dzīvības apdrošināšanas noteikumi, cenrādis un klientiem paredzētā pamatinformācija
 Produkta apraksts 

Parūpējies par sevi un saviem tuvajiem!

Ieskaties arī: Pensiju 2. līmenis, Dzīvības apdrošināšana ģimenes aizsardzībai, Pensiju 3. līmenis

Svarīgi! Ieguldījums fondos var būt pakļauts valūtas svārstību riskam, cenu svārstību riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam, likviditātes riskam, kā arī citiem riska veidiem, kuru ietekmes rezultātā ieguldījuma vērtība var palielināties vai samazināties. Pirms lēmuma pieņemšanas lūdzam iepazīties ar papildu informāciju par produktu.
*Pakalpojumu sniedz ERGO Life Insurance SE, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas Nr.110707135, juridiskā adrese Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Viļņa, Lietuva, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr.40103336441, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013. Piedāvājot dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, Luminor Bank AS, reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, darbojas kā ERGO Life Insurance SE piesaistītais apdrošināšanas aģents.
**Iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī nepārsniedz 4000 EUR. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos. Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.