Luminor Trade | Luminor

Ieguldi ilgtermiņā un izmanto īstermiņa svārstības ar Luminor Trade. Šī lietotājam draudzīgā tirdzniecības platforma ļauj pārvaldīt savu aktīvu portfeli ar jebkuru ierīci visā pasaulē.

Novērtē priekšrocības

Pieejamie finanšu instrumenti:

  • Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF)
  • Nākotnes darījumi (Futures)
  • Darījumi uz cenas strarpību (CFD)
  • Forex spot
  • Forex opcijas

Investē globālajos tirgos ar jebkuru ierīci
no jebkuras vietas pasaulē!

Ieskaties arī: Obligācijas, Brokeru pakalpojumi, Ieguldījumu fondi, Valūtu kursi, Bankas komplekti

Svarīgi!
Jebkurš noguldījums Luminor Trade kontā par summu līdz 20,000 eiro tiek apdrošināts atbilstoši valsts uzņēmumu noguldījumu un investīciju apdrošināšanas programmai.
Finanšu tirgi ir nedroši, un jums ir nepieciešama pietiekami liela pieredze vai zināšanas par ieguldījumiem pirms iesaistīšanās tirdzniecības darījumos.
Brīdinājums par risku! Finanšu instrumentu darījumi, izmantojot Luminor Trade platformu vai citus pakalpojumus platformas ietvaros, var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Darījumi ar aizņemtiem finanšu instrumentiem, to skaitā, bet neaprobežojoties ar valūtas maiņas vai atvasinājumu darījumiem, var būt ārkārtīgi spekulatīvi, un peļņa un zaudējumi var svārstīties krasi un strauji. Lūdzam izlasīt pilnu atrunas tekstu un finanšu risku un ar tiem saistīto risku aprakstu.