Sociālā atbildība | Luminor

Mūsu darbība balstīta uz pasaulē atzītiem principiem un vadlīnijām:

Banka nepiedalās darbībās, kas saistītas ar cilvēktiesību vai darba tiesību pārkāpumiem, korupciju, nopietnu kaitējumu videi vai citu neētisku rīcību.