Bridge | Luminor
Bridge
PAKALPOJUMSCENA
Reģistrācijas maksabez maksas
Mēneša maksaEUR 36,00
Mēneša maksa par katru papildu grupas uzņēmumuEUR 7,50
Sistēmas modifikācijas maksa (par vienu izmaiņu)EUR 7,50
Transakcijas maksaatbilstoši maksājumu cenrāžiem