Luminor Investor platforma
Darījumi ar obligācijām:
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10,000,015 USD par akciju, min. 14,00 USD
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10,000,018 USD par akciju, min. 14,00 USD
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North)0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK
London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD
London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD 50 000,0025,00 USD
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50 000,000,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD
Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North)0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF
Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD
Akciju un biržā tirgotu fondu (ETF) glabāšana (1)
Akcijas0,01% no kopējās vērtības, min. 0,50 EUR mēnesī
ETF0,01% no kopējās vērtības, min. 0,50 EUR mēnesī
Finanšu instrumentu pārvedumi
Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor platformā no citas bankas vai brokeraBez maksas
Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor platformas uz citu banku vai citam brokerim30,00 EUR par katru ISIN
Citi pakalpojumi
Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (2)90,00 USD

(1) Glabāšanas maksa tiek aprēķināta katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un tiek ieturēta reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO banka izmanto tirgus pašreizējo (šī brīža) valūtas kursu, piemērojot tam 0,50% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir šī brīža tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nosaka vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters).

(2) Detalizēta informācija par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.

Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu atrodama šeit.