Luminor Līzings Latvija SIA pakalpojumu cenrādis (DNB) | Luminor
Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Grozījumi līgumā vai grafikā*1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 121,00
Vienošanās par apakšnomu vai patapinājumuEUR 60,50
Izziņu un pilnvaru sagatavošanaEUR 25,00
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījumaEUR 85,00
CSDD komisijas maksa**Līdz EUR 12,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* T.sk., grozījumi līgumā vai grafikā, dokumentu noformēšana pirmstermiņa saistību dzēšanas vai refinansēšanās gadījumā
**Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem

KASKO apdrošināšanas polise
PAKALPOJUMSCENA
Apdrošināšanas polises noformēšana pēc klienta pieprasījumaBez maksas
Apdrošināšanas polises prēmijas maksājumsSaskaņā ar apdrošināšanas kompānijas noteiktajiem tarifiem

Cenas norādītas, iekļaujot PVN