Luminor Līzings SIA pakalpojumu cenrādis (Nordea) | Luminor
Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Līzinga pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Saistību maksa1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165,00 *pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min., EUR 130,00
Papildus komisijas maksa juridiskām personām par līgumu dokumentu sagatavošanu 2 valodās (latviešu un angļu)EUR 121,00
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumāEUR 170,00
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību*1,5% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 60,50
Grozījumi līzinga līgumāEUR 121,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings līguma pārtraukšanas brīdī.

Citi Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Nomas Maksājuma rēķins, nosūtot pa pastuEUR 1,82
CSDD komisijas maksa *Līdz EUR 12,00
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīvaEUR 15,00 par katru dokumentu
Izziņas sagatavošana par līzinga saistībām (Par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanās aktu saskaņošana utml.)EUR 15,00
Izziņu un pilnvaru sagatavošana EUR 25,00
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc līzinga ņēmēja lūgumaLīdz EUR 50,00
Pilnvaras izbraukšanai ārpus Eiropas Savienība robežām sagatavošanaEUR 25,00
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumuSaskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi
Apakšnomu vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšanaEUR 60,50
Piekrišanas izsniegšana par gāzes iekārtas uzstādīšanu Līzinga ObjektamEUR 20,00
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)EUR 30,00
Pilnvaras pārbaudeEUR 15,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
*Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem