Kredītkarte Mastercard Bizness (Jaunas Kartes var izsniegt klientiem, kuriem ir atvērts NDEA konts (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)) | Luminor
Kredītkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kartes izgatavošanaEUR 20,00
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)EUR 20,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu*EUR 25,00
Kartes un/vai PIN izsniegšanaBez maksas
PIN koda atkārtota izgatavošanaEUR 1,00
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu
- Mastercard Biznesa kredītkartesEUR 5,00

* Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs**2,0% no darījuma summas, min. EUR 3.50
Pirkumi Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs**Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums*3,0%

* Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem:
- Diennakts limits: Mastercard biznesa kredītkartēm EUR 5 000,00.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadele bankas bankomātos LatvijāBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50
Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par izmantoto kredīta limitu gadā0,0%
Citas komisijas maksas
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par atļautā limita pārsniegšanu (līgumsods)0,2% dienā
Rēķina apmaksas nokavējuma līgumsods0,2% dienā
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšana*Bez maksas
Maksa par ceļojumu apdrošināšanuBez maksas
Maksa par PIN koda maiņu Luminor Bankomātā Latvijā (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)Bez maksas
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00