Noguldījumu gada procentu likmes Termiņnoguldījumiem | Luminor
Krājkonts
ValūtaEURUSDGBPNOK
RIKO* Krājkonta gada procentu likme***0,150,15--
NDEA** Krājkonta gada procentu likme noguldījuma summai:
0 - 30 0000,15---
30 000.01 - 100 0000,20---
no 100 000.010,00---

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam/Atvērtam termiņnoguldījumam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 100 EUR/ 100 USD.

Termiņnoguldījums Apkalpošanas vietā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000.20,200,40
3 mēneši0,000.30,300,80
6 mēneši0,050.450,401,00
9 mēneši0,050.450,401,05
12 mēneši0,050.450,451,10
24 mēneši0,050.450,451,05
36 mēneši0,050.450,451,05
60 mēneši0,100,600,451,05

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums Bankas internetbankā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,300,300,50
3 mēneši0,100,400,400,90
6 mēneši0,150.550,501,10.
9 mēneši0,150.550,501,15
12 mēneši0,150.550,551,20
24 mēneši0,150.550,551,15
36 mēneši0,150.550,551,15
60 mēneši0,200,700,551,15

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.