Noguldījumu gada procentu likmes Termiņnoguldījumiem | Luminor
Krājkonts
ValūtaEURUSDGBPNOK
RIKO* Krājkonta gada procentu likme***0,150,15--
NDEA** Krājkonta gada procentu likme noguldījuma summai:
0 - 30 0000,15---
30 000.01 - 100 0000,20---
no 100 000.010,00---

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam/Atvērtam termiņnoguldījumam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 100 EUR/ 100 USD.

Termiņnoguldījums Apkalpošanas vietā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000,300,400,40
3 mēneši0,000,550,500,80
6 mēneši0,151,000,651,00
9 mēneši0,251,050,751,05
12 mēneši0,351,150,901,10
24 mēneši0,251,300,801,20
36 mēneši0,251,300,801,35
60 mēneši0,601,501,051,60

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums Bankas internetbankā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,400,500,50
3 mēneši0,100,650,600,90
6 mēneši0,251,100,751,10
9 mēneši0,351,150,851,15
12 mēneši0,451,251,001,20
24 mēneši0,351,400,901,30
36 mēneši0,351,400,901,45
60 mēneši0,701,601,151,70

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.