Noguldījumu gada procentu likmes Termiņnoguldījumiem | Luminor
Krājkonts
ValūtaEURUSDGBPNOK
RIKO* Krājkonta gada procentu likme***0,000,00--
NDEA** Krājkonta gada procentu likme noguldījuma summai:
0 - 30 0000,00---
30 000.01 - 100 0000,00---
no 100 000.010,00---

No 01.06.2020. krājkonta noguldījuma veids netiek piedāvāts juridiskām personām.


* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam/Atvērtam termiņnoguldījumam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 100 EUR/ 100 USD.

Termiņnoguldījums Apkalpošanas vietā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,000,100,100,20
3 mēneši0,000,200,200,30
6 mēneši0,050,400,400,40
9 mēneši0,050,400,400,50
12 mēneši0,050,400,400,50
24 mēneši0,050,400,400,50
36 mēneši0,050,400,400,50
60 mēneši0,050,400,400,65

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums Bankas internetbankā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,000,200,200,30
3 mēneši0,100,300,300,40
6 mēneši0,150,500,500,50
9 mēneši0,150,500,500,60
12 mēneši0,150,500,500,60
24 mēneši0,150,500,500,60
36 mēneši0,150,500,500,60
60 mēneši0,150,500,500,75

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.