Norēķinu kartes Maestro bizness (Jaunas Kartes var izsniegt klientiem, kuriem ir atvērts NDEA konts (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)) | Luminor
Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kartes izgatavošanaEUR 10,00
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)EUR 10,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu*EUR 25,00
Kartes un/vai PIN izsniegšanaBez maksas
PIN koda atkārtota izgatavošanaEUR 1,00
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu
- Maestro biznesa norēķinu kartesEUR 0,80

* Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs**
- Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) un Citadele bankas bankomātos Latvijā0,20% no darījuma summas, min. EUR 1,00
- Pārējos bankomātos Latvijā un ārzemēs2,0% no darījuma summas, min. EUR 3.50
Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) un Citadele bankas Bankomātā ar Karti:
- līdz EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 10 000 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums*3,0%

* Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem:
- Diennakts limits: Maestro biznesa norēķinu Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā: Maestro biznesa norēķinu Kartēm pie viena konta EUR 20 000,00.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā) un Citadele bankas bankomātos LatvijāBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50
Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par atļautā limita pārsniegšanu (līgumsods)0,2% dienā
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšanaBez maksas
Maksa par PIN koda maiņu Luminor Bankomātā Latvijā (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)Bez maksas
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00