SWIFT pakalpojumi | Luminor
SWIFT pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
SWIFT PAKALPOJUMI (MT940/ 941/ 942 OUT UN MT101 IN)
Informācijas par kontu nosūtīšana un maksājuma rīkojuma izpilde (MT940 OUT un MT101 IN):
- informācijas apmaiņa ar ārvalsts bankuEUR 15,00 mēnesī par katru kontu
- informācijas apmaiņa ar Grupas bankuBez maksas
MT 941 vai MT 942 OUT ziņojuma nosūtīšanaEUR 1,00 par katru ziņojumu
Saņemtā MT 101 IN maksājuma rīkojuma izpildeSaskaņā ar Cenrāža nodaļas "Maksājumi" noteiktajām komisijas maksām
AUTOMATIZĒTA BRĪVO NAUDAS LĪDZEKĻU PĀRROBEŽU PĀRVEDUMU VEIKŠANA
Pakalpojuma pieslēgšana un izmaiņasPēc vienošanās
ApkalpošanaPēc vienošanās
Norēķinu konta informācija (SWIFT ziņojumi MT940/MT941/MT942)*:
- reģistrācija KlientamEUR 50,00
- ziņojumu sūtīšanas/saņemšanas uz/no Nordea grupas** banku kontiem, kā arī kontiem, kuru BIC kods ir NDEALT2X vai NDEAEE2X, vai NDEALV2X, maksa mēnesīBez maksas
- ziņojumu sūtīšanas/saņemšanas uz/no citu banku kontiem maksa mēnesīEUR 30,00 par kontu
Maksājumu pakalpojumi (SWIFT ziņojumi MT101)*:
- reģistrācija KlientamEUR 15,00
- abonēšanas maksa mēnesī par maksājumu pakalpojumiem uz Nordea grupas** banku kontiem, kā arī kontiem, kuru BIC kods ir NDEALT2X vai NDEAEE2X, vai NDEALV2XBez maksas
- abonēšanas maksa mēnesī par maksājumu pakalpojumiem no Nordea grupas** banku kontiem, kā arī kontiem, kuru BIC kods ir NDEALT2X vai NDEAEE2X, vai NDEALV2XBez maksas
- abonēšanas maksa mēnesī par maksājumu pakalpojumiem uz citu banku kontiem maksa mēnesī (par vienu reģistrēto BIC kodu)EUR 30,00
- abonēšanas maksa mēnesī par maksājumu pakalpojumiem no citu banku kontiem maksa mēnesī (par vienu reģistrēto BIC kodu)EUR 30,00
- maksa par maksājuma izpildiatbilstoši iekšbankas, Eiropas EUR un valūtas maksājumu cenrāžiem

* Pakalpojums ir pieejams tikai ja darbības ir veiktas no Konta, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
** Nordea Grupas banka ir Nordea Bank AB un tās filiāles. Luminor Bank AS (Latvijā un Igaunijā), Luminor Bank AS (Lietuvā) nav Nordea Grupas banka.