EIB atbalstītais finansējums

EIB atbalstītais finansējums

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

 

  • Sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku mēs atbalstām mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), nodrošinot finansējumu ar samazinātu procentu likmi.
  • EIB ir Eiropas Savienības (ES) ilgtermiņa finansējuma institūcija, kas pieder dalībvalstīm. EIB pastiprina savu atbalstu Eiropas mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai, palīdzot šim sektoram finansējuma saņemšanā. Plašāku informāciju par EIB grupas atbalstu var iegūt EIB tīmekļa vietnē.
Šis atbalsts ir pieejams ierobežotu laiku un ierobežotā daudzumā. Sasniedzot noteikto atbalsta limita apjomu vai termiņu, mēs varam atteikties to piedāvāt jebkurā laikā.
 
Šobrīd šī atbalsta piešķiršana jaunam finansējumam nav pieejama

Investīciju projektu finansēšanai
Jaunu vai lietotu transportlīdzekļu, tehnikas un iekārtu  iegādei

Kredīta un līzinga termiņš, sākot no 2 gadiem

Projektiem līdz 25 milj. €, kuriem EIB atbalsts piemērojams summai līdz 12,5 milj. €

EIB atbalstītais finansējums ir piešķirams:

  • Uzņēmumiem, kas atrodas Baltijas valstīs;
  • Uzņēmumiem (tostarp arī saistīto uzņēmumu grupa), kurā nodarbināti mazāk par 3000 darbiniekiem, līdz finansējuma saņemšanai;
  • MVU no dažādām ekonomikas nozarēm, izņemot ieroču un munīcijas ražošana, sprāgstvielas, iekārtas vai infrastruktūras, kas paredzētas militārai lietošanai, iekārtas vai infrastruktūra, kā rezultātā tiek ierobežotas cilvēku individuālās tiesības un brīvība; darbības, kas rada ietekmi uz vidi; darbības, ko uzskata par ētiski vai morāli pretrunīgām (seksa tirdzniecība un ar to saistītā infrastruktūra, pakalpojumi un plašsaziņas līdzekļi, izmēģinājumi ar dzīvniekiem, pētījumi par cilvēku klonēšanu); darbības, kas aizliegtas ar valsts tiesību aktiem (ģenētiski modificēti organismi, kodolenerģija utt.); azartspēles, ar tabaku saistītas nozares, spekulācijas ar īpašumiem, finanšu darījumi un patērētāju finansēšana.

Pieteikums atbalsta piešķiršanai katram klientam tiek izvērtēts individuāli

EIB atbalstītais finansējums var tikt izmantots:

  • Materiālajiem ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā: materiālo aktīvu iegādei, renovācijai vai paplašināšanai ar dažiem ierobežojumiem attiecībā uz zemes iegādi;
  • Nemateriālajiem ieguldījumiem uzņēmuma attīstībā: jo īpaši izdevumu, kas saistīti ar pētniecību un attīstību, licenču un programmatūras iegādi, ar paaudžu maiņu saistītajām uzņēmumu pārveides izmaksām, lai aizsargātu saimniecisko darbību  (izmaksas nepārsniedz 5 miljonus €).

Piesakoties EIB atbalstītajam finansējumam, klients apstiprina, ka:

  • ievēro visus ES un nacionālos likumus un noteikumus vides aizsardzības, enerģijas taupīšanas, veselības, sociālās labklājības un drošības jomā;
  • ļauj EIB pārstāvjiem apmeklēt un pārbaudīt visus objektus, iekārtas un darbus, kas ietilpst projektā, kuram piešķirts finansējums, iepriekš brīdinot par plānoto vizīti;
  • ļauj mums sniegt EIB jebkādu informāciju par klienta uzņēmumu.