Noteikumi | Luminor
Luminor Bank AS noteikumi

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārējie darījumu noteikumi
 Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi
 Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi
 Maksājumu noteikumi 
 Maksājumu noteikumi, spēkā no 01.10.2018
 Korespondentbankas
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Garantiju izsniegšanas noteikumi
 Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi
 Karšu pieņemšanas noteikumi
Valsts garantētā noguldījumu aizsardzība

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem
 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā no 01.10.2018
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem
 Vispārīgie noteikumi par Klienta komplektu 
 Vispārīgie noteikumi par Uzņēmuma komplektiem 
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem
 E-Identifikācijas un E-Maksājuma Līguma Vispārīgie Noteikumi
 E-Identifikācijas un E-Maksājuma Līguma Vispārīgie Noteikumi, spēkā no 23.08.2018.

Vispārīgie noteikumi par maksājumu kartēm:

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi 
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā no 01.10.2018

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Stockmann Mastercard noteikumi
 Vispārīgie Noteikumi par Punktu krājkontu​ 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm, spēkā no 01.10.2018
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti, spēkā no 01.10.2018

Luminor Līzings SIA noteikumi

Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 25.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 25.05.2018.

Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 25.05.2018. 
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 25.05.2018.

Luminor Līzings Latvija SIA noteikumi
Luminor Link
Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi un risku segumi kredītkartēm

Ceļojumu apdrošināšanas  noteikumi, kas stāsies spēkā kartēm no 01.10.2018., kuru konta numurā ir RIKO un kartēm no 01.01.2019., kuru konta numurā ir NDEA
 VISA Classic un Mastercard Credit / PINS
 VISA Gold un MASTERCARD Gold
 VISA Platinum un MASTERCARD Platinum
 VISA Business un MASTERCARD Business

Kas pievienoti kontiem, kura numurā ir burti “RIKO”
 VISA Classic un MC Standard
 VISA Gold un MC Gold
 VISA Platinum
 VISA Business un MC Business
 Kā rīkoties, ja noticis negadījums? 

Kas pievienoti kontiem, kura numurā ir burti “NDEA”
 Mastercard Gold
 Mastercard Credit un PINS kredītkarte
 Mastercard Platinum
 Mastercard Business
 Ceļojumu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījuma veidlapa

Dokumentu inkaso

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Dokumentu inkaso pieteikums
 Dokumentu inkaso darbības shēma

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Iekasēšanas uzdevums 
 Inkaso maksājuma uzdevums 

Faktorings

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Faktoringa pieteikums (D)

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Faktoringa pieteikums (N)

Arhīvs

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

1. Vispārējie darījumu noteikumi
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 30.09.2017. 
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014.

2. Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 02.12.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

3. Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 31.01.2016.
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 22.02.2015. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

4. Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi 
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 01.10.2017. 

5. Maksājumu noteikumi​
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015. 
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

6. Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi

 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 02.05.2017. 
 Spēkā līdz 12.11.2017.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 30.01.2016.

7. Automātiskās rēķinu apmaksas noteikumi
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

8. Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi​
 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015.

9. Karšu pieņemšanas noteikumi
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Pielikums - Starpbanku komisijas maksu un Maksājumu karšu organizāciju noteikto komisijas maksu prognozētais apmērs, spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 24.05.2017.
 Spēkā līdz 09.06.2016.

 Garantiju izsniegšanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Virtuālās filiāles izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 20.01.2015.

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem

Vispārīgie noteikumi par maksājumu kartēm

 Vispārīgie Noteikumi par Punktu krājkontu​ 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti

Luminor Līzings SIA noteikumi:
Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Luminor Līzings Latvija SIA noteikumi

 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017
 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām – patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām - patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Vieglo automobiļu līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017