Noteikumi | Luminor
Luminor Bank AS noteikumi

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārējie darījumu noteikumi
 Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi
 Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi
 Maksājumu noteikumi 
 Korespondentbankas
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Garantiju izsniegšanas noteikumi
 Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi

Valsts garantētā noguldījumu aizsardzība

 Ārējie personas datu avoti
 Procesi, kuru ietvaros notiek automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana
 Personas datu apstrādātāji

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem
 Vispārīgie noteikumi par Klienta komplektu 
 Vispārīgie noteikumi par Uzņēmuma komplektiem 
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem

Vispārīgie noteikumi par maksājumu kartēm:

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi 

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Stockmann Mastercard noteikumi
 Vispārīgie Noteikumi par Punktu krājkontu​ 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti

Luminor Bank AS noteikumi, spēkā no 25.05.2018.
Luminor Līzings Latvija SIA noteikumi
BankLink specifikācija

 For RIKO account holders
 For NDEA account holders

Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi un risku segumi kredītkartēm
Dokumentu inkaso

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Dokumentu inkaso pieteikums
 Dokumentu inkaso darbības shēma

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Iekasēšanas uzdevums 
 Inkaso maksājuma uzdevums 

Faktorings

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Faktoringa pieteikums (D)

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Faktoringa pieteikums (N)


 

Arhīvs

Iepriekšējas noteikumu redakcijas

 Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā līdz 19.08.2014.
 Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā līdz 25.06.2015.
 Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017.
 Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 19.08.2014.
 Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 02.12.2015.
 Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 19.08.2014.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 22.02.2015.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 25.06.2015.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 31.01.2016.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Maksājumu noteikumi, spēkā līdz 19.08.2014.
 Maksājumu noteikumi, spēkā līdz 31.12.2014.
 Maksājumu noteikumi, spēkā līdz 25.06.2015.
 Maksājumu noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, spēkā līdz 02.05.2017.
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, spēkā līdz 30.01.2016.
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, spēkā līdz 12.11.2017.
 Automātiskās rēķinu apmaksas noteikumi, spēkā līdz 19.08.2014.
 Automātiskās rēķinu apmaksas noteikumi, spēkā līdz 31.12.2014.
 Virtuālās filiāles izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 20.01.2015.
 Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi, spēkā līdz 25.06.2015.
 Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Karšu pieņemšanas noteikumi, spēkā līdz 09.06.2016.
 Karšu pieņemšanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Karšu pieņemšanas noteikumi (Pielikums) - Starpbanku komisijas maksu un Maksājumu karšu organizāciju noteikto komisijas maksu prognozētais apmērs, spēkā līdz 01.10.2017.
 Garantiju izsniegšanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.