Noteikumi pakalpojumu līgumiem

 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi
 Kontu noteikumi
 Noguldījumu noteikumi
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā no 01.09.2021.
 Maksājumu noteikumi
 Regulārās rēķinu samaksas noteikumi
 Attālinātās pieejas līdzekļu noteikumi 
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Karšu pieņemšanas noteikumi
 Starpbanku komisiju un Karšu organizāciju komisiju aplēse​
 Finanšu instrumentu kontu noteikumi
 E-komercijas savienojuma pakalpojumu noteikumi​
 Digitālā maka noteikumi angļu valodā
 Vispārīgie valūtas maiņas darījumu noteikumi

Korespondentbankas
Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi

Noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem
 E-Identifikācijas un E-Maksājuma Līguma Vispārīgie Noteikumi
 Overdrafta Vispārīgie noteikumi

Luminor Līzings SIA noteikumi

Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 11.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 11.05.2021.
Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 11.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā no 11.05.2021.

Luminor Līzings SIA prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai

Luminor Link

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):

 Luminor Link specifikācija

Dokumentu inkaso

 Dokumentu inkaso pieteikums
 Dokumentu inkaso instrukcija

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Dokumentu inkaso darbības shēma
Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Inkaso maksājuma uzdevums 

Faktorings
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Arhīvs

 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020.
 Luminor Vispārējie darījumu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.
 Kontu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020. 
 Kontu noteikumi spēkā līdz 14.08.2019
 Kontu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.
 Noguldījumu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2020.
 Attālinātās pieejas līdzekļu noteikumi spēkā līdz 01.01.2019.

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Vispārējie darījumu noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 30.09.2017. 
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014.

Attālinātas pieejas līdzekļu izmantošanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 02.12.2015.
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 24.05.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 31.01.2016.
 Spēkā līdz 25.06.2015.
 Spēkā līdz 22.02.2015. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Finanšu instrumentu kontu atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Spēkā līdz 15.11.2020.  
 Spēkā līdz 01.10.2019.
 Spēkā līdz 01.01.2019. 
 Spēkā līdz 24.05.2018. 
 Spēkā līdz 01.10.2017. 

Maksājumu noteikumi​
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015. 
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi
 Spēkā līdz 14.08.2019 
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 02.05.2017. 
 Spēkā līdz 12.11.2017.
 Spēkā līdz 01.10.2017. 
 Spēkā līdz 30.01.2016.

Automātiskās rēķinu apmaksas noteikumi
 Spēkā līdz 31.12.2014. 
 Spēkā līdz 19.08.2014. 

Regulārās rēķinu apmaksas noteikumi​
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 05.24.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 25.06.2015.

Karšu pieņemšanas noteikumi
 Spēkā līdz 31.10.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Pielikums - Starpbanku komisijas maksu un Maksājumu karšu organizāciju noteikto komisijas maksu prognozētais apmērs, spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 24.05.2017.
 Spēkā līdz 09.06.2016.

Maksājumu karšu noteikumi
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā līdz 31.08.2021.
 Maksājumu karšu noteikumi, spēkā līdz 19.06.2020.
 Garantiju izsniegšanas noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Ātrās piekļuves pakalpojuma noteikumi, spēkā līdz 01.10.2017.
 Virtuālās filiāles izmantošanas noteikumi, spēkā līdz 20.01.2015.
 E-komercijas savienojuma pakalpojumu noteikumi​, spēkā līdz 13.04.2020.

Luminor Bank AS noteikumi pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)

 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 14.08.2019
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par krājkontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 14.08.2019
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi par elektronisko norēķinu sistēmu uzņēmumiem 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 01.10.2019. 
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 01.01.2019.
 Vispārīgie noteikumi par vērtspapīru kontu atvēršanu un apkalpošanu, spēkā līdz 24.05.2018.
 Vispārīgie noteikumi pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem

Vispārīgie noteikumi par maksājumu kartēm

Ja tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx):
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumi

Ja tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx):
 Stockmann MasterCard noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, spēkā līdz 31.10.2018.
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko MasterCard Platinum kredītkarti, spēkā līdz 31.10.2018.
 Stockmann Mastercard noteikumi
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām biznesa Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm juridiskajām personām 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm, spēkā no 01.10.2018
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti, spēkā no 01.10.2018

 Vispārīgie Noteikumi par Punktu krājkontu​ 
 Vispārīgie noteikumi par starptautiskajām Mastercard un starptautiskajām Maestro kartēm
 Vispārīgie noteikumi par starptautisko Mastercard Platinum kredītkarti

Spēkā līdz 30.11.2020. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ārzemēs var tikt iesniegts ERGO līdz 15.12.2020.
 Visa Classic, Visa Classic Revolving un MasterCard Credit / PINS
 Luminor Black, Visa Gold, Visa Gold Revolving un MasterCard Gold
 VISA Platinum un MASTERCARD Platinum
 VISA Business un MASTERCARD Business
 Luminor Visa Infinite kartes ceļojumu apdrošināšanas noteikumi

Maksājumu apdrošināšana
 Maksājumu apdrošināšanas informatīvais materiāls
 Apdrošināšanas starpniecība
 AAS „BALTA” Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi Nr. 1501.203
 Klientu sūdzību izskatīšana

Dzīvokļa apdrošināšana​
 AAS BALTA apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr.04, speka līdz 30.11.2018.
 AAS “BALTA” Fizisko personu paplašināto risku īpašuma apdrošināšanas līguma noteikumi Nr.1202.402 

Luminor grupas privātuma politika
 Spēkā no 25.05.2018. līdz 01.01. 2019.

Luminor Līzings SIA noteikumi:

Latviešu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Latviešu/angļu valodā:
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Finanšu līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 10.05.2021.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 13.01.2020.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 01.01.2019.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 31.10.2018.
 Nomas līzinga Vispārējie Noteikumi, spēkā līdz 24.05.2018.

Luminor Līzings Latvija SIA noteikumi
 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017
 Finanšu līzinga vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām – patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi (darījumiem ar fiziskajām personām - patērētājiem), spēkā līdz 30.09.2017
 Vieglo automobiļu līzinga (nomas) vispārīgie noteikumi, spēkā līdz 30.09.2017

Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi un risku segumi kredītkartēm
 Visa Classic, Visa Classic Revolving spēkā līdz 30.09.2021.
 Luminor Black, Visa Gold, Visa Gold Revolving spēkā līdz 30.09.2021.
 VISA Business spēkā līdz 30.09.2021.
 Luminor Visa Infinite kartes ceļojumu apdrošināšanas noteikumi spēkā līdz 30.09.2021.