Pārvaldība | Luminor

Luminor Baltijas biznesa īpašnieki ir Nordea un DNB, izmantojot holdinga sabiedrību Luminor Group AB (juridiski izveidota Zviedrijā), kuras darbības mērķis ir turēt Luminor uzņēmumu akcijas. Apvienotajā bankā Nordea un DNB ir vienādas balsstiesības. Nordea pieder 56% un DNB 44% ekonomiskās īpašumtiesības, kas atspoguļo aktīvu vērtību, kāds tika nodots apvienotajai bankai darījuma noslēgšanas brīdī 2017. gada 1. oktobrī.
 
2018. gada 13. septembrī DNB Bank ASA un Nordea Bank AB parakstīja līgumu ar ASV bāzētu privātā kapitāla firmu Blackstone par akciju kontrolpaketes pārdošanu. Darījuma ietvaros Blackstone iegādāsies 60% Luminor akciju un kļūs par vairākuma akciju īpašnieku. Nordea un DNB saglabās vienādas kapitāla daļas 20% apmērā, turpinot atbalstīt Luminor ar ilgtermiņa finansējumu, zināšanām un pārstāvniecību Luminor Grupas padomē. Tāpat arī Blackstone un Nordea noslēguši papildu vienošanos par Nordea  20% akciju pārdošanu tuvāko gadu laikā. Darījumu plānots slēgt 2019. gadā pēc Eiropas Centrālās Bankas un vietējo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu saņemšanas.
 
Kļūt var vienotu Baltijas finanšu pakalpojumu sniedzēju
 
2018. gada 19. februārī mēs spērām pirmos soļus, lai izpildītu juridiskās reorganizācijas procesa prasības, iesniedzot apvienošanās līguma projektu Latvijas Uzņēmumu reģistrā un pieteikumus Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādē filiāļu atvēršanai Latvijā un Lietuvā.

2018. gada 28. jūnijā mēs saņēmām Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu apvienošanās procesa noslēgšanai.

No 2019. gada 2. janvāra Luminor turpina savu darbību visās Baltijas valstīs caur Igaunijā reģistrētu banku un tās filiālēm Latvijā un Lietuvā.

Jaunā vienkāršotā struktūra un pārvaldības modelis ļaus mums ātrāk pieņemt lēmumus, nodrošinās labāku pārrobežu sadarbību un uzlabos efektivitāti.

Luminor Grupas meitasuzņēmumi
Noderīga informācija par Luminor pārrobežu apvienošanos