Pārvaldība | Luminor

Luminor Baltijas biznesa īpašnieki ir Nordea un DNB, izmantojot holdinga sabiedrību Luminor Group AB (juridiski izveidota Zviedrijā), kuras darbības mērķis ir turēt Luminor uzņēmumu akcijas. Apvienotajā bankā Nordea un DNB ir vienādas balsstiesības. Nordea pieder 56% un DNB 44% ekonomiskās īpašumtiesības, kas atspoguļo aktīvu vērtību, kāds tika nodots apvienotajai bankai darījuma noslēgšanas brīdī 2017. gada 1. oktobrī.

Nordea (Fitch AA-, Moody’s Aa3) tirgus kapitalizācija ierindo to starp 10 lielākajām bankām Eiropā un kopā tā apkalpo aptuveni 11 miljonus klientu. DNB (Fitch A+, Moody’s Aa2) ir viena no labāk kapitalizētajām bankām pasaulē un viena no lielākajām finanšu grupām Ziemeļvalstīs un tirgus līderis Norvēģijā, vienlaikus darbojoties 18 pasaules valstīs.

Nākamie soļi

2018. gada 19. februārī Luminor spēra pirmos soļus, lai izpildītu juridiskās reorganizācijas procesa prasības, iesniedzot apvienošanās līguma projektu Latvijas Uzņēmumu reģistrā un pieteikumus Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādē filiāļu atvēršanai Latvijā un Lietuvā.

Plānots, ka juridiskās izmaiņas stāsies spēkā 2019. gada janvārī.

Luminor turpinās darbu kā ierasts un klienti neizjutīs neērtības bankas ikdienas pakalpojumos vai klientu apkalpošanā. Par citiem jaunumiem, tostarp pārmaiņām, kas saistītas ar produktu vienādošanu, jauniem piedāvājumiem klientiem un digitālajiem uzlabojumiem, stāstīsim atsevišķi.

Luminor Group AB meitas uzņēmumi
Noderīga informācija par Luminor pārrobežu apvienošanos