2018. gada 13. septembrī DNB Bank ASA (DNB) un Nordea Bank AB (Nordea), kuras ar holdinga sabiedrības Luminor Group AB starpniecību bija Luminor uzņēmumu īpašnieces Baltijas valstīs parakstīja līgumu ar ASV reģistrētu privāta kapitāla sabiedrību Blackstone par Luminor vairākuma akciju pārdošanu.

2019. gada 30. septembrī Luminor un Blackstone paziņoja par to, ka 60% Luminor vairākuma akciju iegādājies konsorcijs, ko vada Blackstone pārvaldītie privātā kapitāla ieguldījumu fondi. Bankas iepriekšējie īpašnieki Nordea un DNB katrs savā īpašumā saglabā 20% Luminor akciju.

Darījuma rezultātā par bankas īpašniekiem ar holdinga sabiedrības Luminor Holding AS starpniecību kļuva Nordea Baltic AB, DNB Baltic Invest AB un Braavos BidCo.

Nordea un DNB turpinās atbalstīt banku ar ilgtermiņa finansējumu, pieredzi un pastāvīgu pārstāvniecību padomē. Turklāt Blackstone ir noslēdzis līgumu ar Nordea par atlikušo 20% Nordea piederošo akciju iegādi turpmākajos gados.

Vienots Baltijas finanšu pakalpojumu sniedzējs

2018. gada 19. februārī Luminor spēra pirmos soļus, lai izpildītu juridiskās reorganizācijas procesa priekšnoteikumus, iesniedzot apvienošanās līguma projektu Latvijas Republikas Valsts Uzņēmumu reģistrā, kā arī pieteikumus Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādē filiāļu atvēršanai Latvijā un Lietuvā.

2018. gada 28. jūnijā Luminor saņēma Eiropas Centrālās bankas atļauju pārrobežu apvienošanās īstenošanai.

2019. gada 2. janvārī Luminor apvienoja savus Baltijas uzņēmumus un pabeidza juridisko integrāciju, izveidojot Igaunijā reģistrētu banku ar filiālēm Latvijā un Lietuvā.

Izmaiņu rezultātā juridiskā struktūra tika vienkāršota, lai nodrošinātu pilnībā integrētas un uz klientu orientētas bankas darbību Baltijā.