Uzņēmumiem

Termiņnoguldījums apkalpošanas vietā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 500* 500* 5 000* 500*
1 mēnesis 0,00 0,00 0,00 0,00
3 mēneši 0,00 0,00 0,05 0,00
6 mēneši 0,00 0,05 0,10 0,00
9 mēneši 0,00 0,05 0,15 0,00
12 mēneši 0,00 0,05 0,20 0,00
24 mēneši 0,00 0,05 0,25 0,00
36 mēneši 0,00 0,05 0,25 0,00
60 mēneši 0,00 0,05 0,30 0,00

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums internetbankā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 100* 100* 1000* 100*
1 mēnesis 0,00 0,00 0,10 0,00
3 mēneši 0,01 0,00 0,15 0,05
6 mēneši 0,01 0,05 0,20 0,05
9 mēneši 0,01 0,05 0,25 0,05
12 mēneši 0,01 0,05 0,30 0,05
24 mēneši 0,00 0,05 0,35 0,05
36 mēneši 0,00 0,05 0,35 0,05
60 mēneši 0,00 0,05 0,40 0,05

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

 

Norādītās procentu likmes tiek piemērotas tikai, ja viena vai vairāku noguldījumu (neatkarīgi no to termiņa) summa nepārsniedz 100 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā noguldījuma konta atvēršanas dienā. Ja viena vai vairāku noguldījumu (neatkarīgi no to termiņa) summa ir lielāka par 100 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā noguldījuma konta atvēršanas dienā, norādītās procentu likmes nav spēkā, un par procentu likmi jāvienojas atsevišķi pirms noguldījuma konta atvēršanas. Norādītās procentu likmes nav piemērojamas finanšu iestāžu noguldījumiem.