Kā iesniegt atsauksmi vai sūdzību?

* Zvanam piemēro jūsu tālruņa operatora noteikto tarifu. Vairāk informācijas jūs varēsiet uzzināt pie sava operatora

Daži padomi par atsauksmes vai sūdzības iesniegšanu

Lai jūsu sūdzību izskatītu iespējami ātrāk, lūdzu, norādiet visu ar to saistīto informāciju. Mēs iesakām izmantot sūdzību un atsauksmju veidlapu, kurā ir visa nepieciešamā informācija.

Ja jūs izmantosiet citus kanālus, lūdzu, norādiet:

  • Savu vārdu un uzvārdu. Ja jūs pārstāvat uzņēmumu, tad norādiet arī uzņēmuma nosaukumu
  • personas kodu vai dzimšanas datumu. Ja jūs pārstāvat uzņēmumu, norādiet uzņēmuma reģistrācijas numuru
  • Kontaktinformāciju
  • Atsauksmes vai sūdzības aprakstu
  • Vēlamo saziņas veidu atbildes saņemšanai (lūdzu, ņemiet vērā, ka pa e-pastu drīkst nosūtīt tikai vispārīgu informāciju)

Cik drīz ir gaidāma atbilde?

Mēs rūpīgi izskatīsim jūsu sūdzību un sniegsim atbildi pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā. Ja mums būs nepieciešama papildu informācija vai vairāk laika, mēs jūs par to informēsim.

Sūdzības par apdrošināšanas produktiem mēs 1 darbdiena laikā nosūtīsim attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai un jūs par to informēsim. Jūsu pieprasījums tiks izskatīts 15 kalendāro dienu laikā no saņemšanas brīža. Apdrošināšanas sūdzību un cita veida sūdzību izskatīšana ir bez maksas.

Kā rīkoties, ja piedāvātais risinājums neatbilst gaidītajam?

Mēs darīsim visu iespējamo, lai atrastu piemērotāko risinājumu jūsu sūdzībai. Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai sniegtais skaidrojums, jūs varat ar mums sazināties vēlreiz un apstrīdēt lēmumu.

Jūs varat nosūtīt atkārtotu sūdzību uz info@luminor.lv. Pievienojiet kontaktinformāciju, problēmas aprakstu un vēlamo risinājumu. Mēs atbildēsim uz jūsu atkārtoto sūdzību 15 kalendāro dienu laikā.

Ja neesat apmierināti ar mūsu sniegto atbildi, jūs varat sazināties ar:

- alternatīvu strīdu izskatīšanas iestādi:

  • Latvijas Finanšu nozares asociācijas Ombuds, mājaslapas adrese: financelatvia.eu/ombuds. Finanšu nozares asociācijas Ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (izņemot ar apdrošināšanu saistītas  sūdzības), kas atbilstoši Finanšu nozares asociācijas Ombuda nolikumam ir Ombuda kompetencē.  
  • Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kura darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centra ietvaros, adrese: Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, mājaslapas adrese: ptac.gov.lv. Patērētāju strīdu risināšanas komisija izskata starp klientu un pakalpojumu sniedzēju radušos strīdus, kas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam ir šīs komisijas kompetencē.  

- uzraudzības iestādi:

  • Latvijas Banka, adrese: K. Valdemāra ielā 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: info@bank.lv, mājaslapas adrese: bank.lv. Latvijas Banka izskata kredītiestāžu klientu sūdzības par tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu.
  • ​Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: Brīvības iela 55, Rīga LV-1010, mājaslapas adrese: ptac.gov.lv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata patērētāju sūdzības par tiesību aktu prasību, kas regulē patērētāju tiesību aizsardzību, pārkāpumiem.