Vienkāršākā iespēja, kā to izdarīt, ir digitāla reģistrācija, izmantojot latvija.lv.

Visām personām, kas saistītas ar uzņēmumu (valdes locekļi, dibinātāji, padomes locekļi) ir vajadzīgs e-paraksts. Vairāk par e-parakstu lasi šeit.

Kā reģistrēt savu uzņēmumu?

1. Izvēlies juridiskās personas veidu

Vispirms tev jāizvēlas jaundibināmā uzņēmuma veids.

2. Uzņēmuma nosaukuma izvēle

Dibinot jaunu uzņēmumu, tev jāizvēlas tā nosaukums. Nosaukumam ir jābūt unikālam un konkrētam, lai palīdzētu izveidot uzņēmuma profilu un ļautu tam atšķirties no citiem uzņēmumiem. Vairāk informācijas atradīsi šeit.

3. Uzņēmējdarbība

Uzrādot uzņēmuma juridisko adresi, jāņem vērā, ka šī konkrētā adrese turpmāk tiks izmantota oficiālai saziņai. Iepazīsties ar nosacījumiem juridiskās adreses reģistrācijai Uzņēmuma reģistra mājas lapā.

Vairāk lasi šeit.

4. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums

Ja ir viens dibinātājs, sastādāms dibināšanas lēmums. Ja ir divi vai vairāki dibinātāji – slēdzams dibināšanas līgums. Dibināšanas lēmumu paraksta dibinātājs, dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.

5. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Tos paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.

6. Pagaidu konta atvēršana

Lai reģistrētu uzņēmumu Uzņēmumu reģistrā, nepieciešams pagaidu konts. Pagaidu konts būs vajadzīgs pamatkapitāla iemaksai un uzņēmuma reģistrācijai.
Piesakies pagaidu konta atvēršanai

7. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.

8. Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku sastāvs un daļu sadalījums. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.

9. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR4 ir pienākums parakstīt visiem dibinātājiem, vai arī pieteikumu paraksta jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt, papildus iesniedzot notariāli apliecinātu pilnvaru. 

10. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss

Ja sabiedrība vienlaikus ar reģistrāciju vēlas iegūt mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statusu, tā statusa iegūšanai var pieteikties, to atzīmējot pieteikuma veidlapas KR4 8. punktā vai iesniedzot iesniegumu statusa iegūšanai.

11. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem: pieteikuma veidlapas KR4, dalībnieku reģistra nodalījuma, valdes locekļa piekrišanas ieņemt amatu (ja piekrišana nav ietverta pieteikumā).

12. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

13. Iesniedz dokumentus

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt:

  • Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā
  • E-pakalpojumā
  • Elektroniski parakstītu e-pastā
  • Pa pastu

14. Reģistrē VID PVN maksātāju reģistrā

Ja sabiedrība vēlas pieteikties pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar pieteikumu ierakstīšanai komercreģistrā var iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

15. Apsveicam, tu esi kļuvis par uzņēmuma īpašnieku!

Apsveicam, tu esi kļuvis par uzņēmuma īpašnieku!

Būsim tev līdzās jebkurā situācijā! Tagad Luminor biznesa kontu var atvērt arī videozvanā.

Sīkāka informācija atrodama šeit

Kā plānot biznesu?