Spēkā no 19.08.2020.

Vispārējie noteikumi

Apdrošināšanas polisē jābūt šādiem definējumiem:

Polises ņēmējs” ir klients, vai klienta pārstāvis (Luminor Līzings tiek akceptēts kā Polises turētājs Partnera IIZI/AON noformētajiem apdrošināšanas līgumiem).

Apdrošinātā persona” ir klients – aizņēmējs vai ķīlas devējs (Luminor Līzings līzinga objektu apdrošināšanas gadījumā).

​“Atlīdzības saņēmējs” vienmēr ir Luminor Līzings Latvija SIA reģ. Nr. 40003659898 / Luminor Līzings SIA reģ. Nr. 40003348054

Apdrošināšanas objekts identificējams pēc:

 • Reģistrācijas numura vai VIN numura (transportlīdzekļiem un spectehnikai)
 • Sērijas numura un modeļa (iekārtām)

Teritorija

 • Baltijas valstis (transportlīdzekļi)*
 • Izmantošanas adrese/rajons (iekārtas un spectehnika)

* Izbraucot ārpus Baltijas valstīm, līzinga objektam ir jābūt apdrošinātam arī attiecīgajā teritorijā un jāievēro līgumā noteiktās prasības par piekrišanas (pilnvaras) saņemšanu

Maksimālais pieļaujamais pašrisks

 • Transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg – bojājumu pašrisks līdz 500 EUR, pilnīgai bojāejai (ieskaitot zādzību un laupīšanu) maksimālais pieļaujamais pašrisks 15%;
 • Iekārtām un spectehnikai, kuru pilnā masa pārsniedz 3500 kg – bojājumu pašrisks līdz 1000 EUR, pilnīgai bojāejai (ieskaitot zādzību un laupīšanu) maksimālais pieļaujamais pašrisks 15%;
 • Iekārtām – 1000 EUR.

Tiek akceptēti tikai juridiski spēkā esoši apdrošināšanas līgumi. Ja Luminor saņem informāciju, ka polise nav apmaksāta līdz noteiktajam maksājuma datumam vai ir lauzta, Luminor ir tiesības noformēt obligāto apdrošināšanu vai iekasēt papildu komisiju ( kas atbilst līgumam).

Apdrošināšanai jābūt spēka visu kredīta/līzinga perioda ilguma. Atjaunotā apdrošināšanas polise savlaicīgi jāiesniedz Luminor

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības Baltijā

Luminor Bank AS Baltijā akceptē apdrošināšanas līgumus, ko noformējušas šādas sabiedrības un to filiāles:

 • Lietuvos draudimas AB (incl. PZU Kindlustus as AB “Lietuvos draudimas “Eesti filial)
 • AAS BALTA
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības ar nosacījumiem

Šādas apdrošināšanas sabiedrības tiek akceptētas ar nosacījumiem:
 

  Atrašanās vieta/tirgus Akceptētā apdrošināšana Max. objekta vērtības limits (iesk. PVN)
SALVA Tikai Igaunijā Visas Bez limita
BAN Tikai Latvijā Visas 100 000 EUR
BALCIA Tikai Lietuvā KASKO Bez limita 

Minimālais nepieciešamais riska segums

Šādi minimālie riski jābūt apdrošināšanas līgumā:

Ja vien konkrētajā kredītlīgumā nav panākta citāda vienošanās,

Apdrošināšanas objekti Apdrošināmie riski
Automašīnas un to piekabes (kas reģistrējamas satiksmes reģistrā)
 
(KASKO apdrošināšanas veids)
Ceļu satiksmes negadījums,
Dabas katastrofa,
ugunsgrēks,
laupīšana, vandālisms, zādzība
 
Ietver objekta piegādes riskus (piemēram, iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas riski).
Mašīnas konkrētai lietošanai
Celtniecība, lauksaimniecība, mežizstrāde, ceļubūve u.c.)
 
(Uzņēmēja ražotņu un iekārtu apdrošināšana (Contractor’s plant and machinery insurance = CPM)
 
Visi riski saistībā ar īpašuma iegūšanu un lietošanu (ieskaitot, bet neaprobežoties ar daļēju bojājumu, ugunsgrēku, ūdens apdraudējumiem, dabas katastrofām, zādzību, laupīšanu, vandālismu)
 
Ietver objekta piegādes riskus (piemēram, iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas riski).

Apdrošinājuma summa

 • Visi apdrošināšanas objekti apdrošināmi tā pilnā atjaunošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Atjaunošanas vērtība ir tirgus vērtība (tiek pieņemta arī jaunas iegādes vērtība saskaņā ar principu “vecs pret jaunu”)
 • Ievērībai! Apdrošināšanas summai un nākotnes prasījumiem jāietver PVN (un transportēšanas izdevumi, ja objekts tiek iegādāts ārpus Baltijas)

Luminor Līzings SIA apdrošināšanas starpnieks

Luminor Līzings SIA apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedzējs ir IIZI Brokers, SIA, reģ.Nr. 40003349492, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058, Latvija (IIZI).