Krājkonts

Valūta EUR* USD*,** GBP NOK
Uz nenoteiktu laiku 0,00 0,10 - -

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums klientu apkalpošanas centrā vai kontaktcentrā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 500 500 5 000 500
1 mēnesis 0,00 0,00 0,00 0,00
3 mēneši 0,00 0,00 0,05 0,00
6 mēneši 0,00 0,05 0,10 0,00
9 mēneši 0,00 0,05 0,15 0,00
12 mēneši 0,00 0,05 0,20 0,00
24 mēneši 0,00 0,05 0,25 0,00
36 mēneši 0,00 0,05 0,25 0,00
60 mēneši 0,00 0,05 0,30 0,00

Termiņnoguldījums internetbankā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 100 100 1000 100
1 mēnesis 0,00 0,00 0,10 0,00
3 mēneši 0,01 0,00 0,15 0,05
6 mēneši 0,01 0,05 0,20 0,05
9 mēneši 0,01 0,05 0,25 0,05
12 mēneši 0,01 0,05 0,30 0,05
24 mēneši 0,00 0,05 0,35 0,05
36 mēneši 0,00 0,05 0,35 0,05
60 mēneši 0,00 0,05 0,40 0,05

Uzkrājums bērnam

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus 50 50 - -
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību 0,05 0,50 - -

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.