Termiņnoguldījums internetbankā

EUR

Min. noguldījums – 100,00 EUR

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 2,00 1,60 1,50 1,00 0,01 0,01 0,01 0,00

USD

Min. noguldījums – 100,00 USD

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 2,00 1,70 1,60 1,50 0,05 0,05 0,00 0,00

NOK

Min. noguldījums – 1000,00 NOK

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 60
Procentu likme, % 0,75 0,60 0,55 0,50 0,25 0,20 0,15 0,10

GBP

Min. noguldījums – 100,00 GBP

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 0,90 0,80 0,70 0,60 0,05 0,05 0,05 0,00

Termiņnoguldījums klientu apkalpošanas centrā vai kontaktcentrā

EUR

Min. noguldījums – 100,00 EUR

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 2,0 1,60 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD

Min. noguldījums – 100,00 USD

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 2,0 1,70 1,60 1,50 0,05 0,05 0,00 0,00

NOK

Min. noguldījums – 1000,00 NOK

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 0,75 0,60 0,55 0,50 0,15 0,10 0,05 0,00

GBP

Min. noguldījums – 100,00 GBP

Termiņš, mēn. 60 36 24 12 9 6 3 1
Procentu likme, % 0,90 0,80 0,70 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Krājkonts

EUR, USD

Valūta EUR* USD*,** GBP NOK
Uz nenoteiktu laiku 0,00 0,10 - -

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.

Uzkrājums bērnam

EUR, USD

Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus – 50,00 EUR vai 50,00 USD

  EUR USD NOK GBP
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību 0,05 % 0,50 % - -

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.