Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts

Valūta EUR* USD*,** GBP NOK
Uz nenoteiktu laiku 0,01 0,10 - -

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. noguldījums 500* 500* 500* 5 000*
1 mēnesis 0,00 0,00 0,00 0,05
3 mēneši 0,00 0,00 0,00 0,10
6 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,15
9 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,15
12 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,20
24 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,25
36 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,25
60 mēneši 0,00 0,10 0,00 0,30

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums internetbankā

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. noguldījums 100* 100* 100* 1000*
1 mēnesis 0,00 0,10 0,05 0,15
3 mēneši 0,00 0,10 0,05 0,20
6 mēneši 0,04 0,20 0,05 0,25
9 mēneši 0,04 0,20 0,05 0,25
12 mēneši 0,04 0,20 0,05 0,30
24 mēneši 0,01 0,20 0,05 0,35
36 mēneši 0,01 0,20 0,05 0,35
60 mēneši 0,01 0,20 0,05 0,40

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus 50 50 - -
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību 0,05 0,50 - -

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.