Noguldījumu gada procentu likmes | Luminor
Krājkonts

Valūta EUR* USD*,** GBP NOK
Uz nenoteiktu laiku 0,15 0,15 - -

* Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 10 EUR/ 10 USD.
** Sākot ar 23.02.2016 Krājkontu, konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), var noformēt tikai EUR valūtā.

Termiņnoguldījums apkalpošanas vietā vai Kontaktu centrā

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. noguldījums 500* 500* 500* 5 000*
1 mēnesis 0,00 0,10 0,10 0,20
3 mēneši 0,00 0,20 0,20 0,30
6 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,40
9 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,50
12 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,50
24 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,50
36 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,50
60 mēneši 0,05 0,40 0,40 0,65

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums internetbankā

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. noguldījums 100* 100* 100* 1000*
1 mēnesis 0,00 0,20 0,20 0,30
3 mēneši 0,10 0,30 0,30 0,40
6 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,50
9 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,60
12 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,60
24 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,60
36 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,60
60 mēneši 0,15 0,50 0,50 0,75

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Uzkrājums bērnam

Valūta EUR USD GBP NOK
Min. sākotnējais noguldījums un noguldījuma atlikums, par kuru aprēķina procentus 50 50 - -
Uz noteiktu termiņu (ne mazāku par 3 gadiem) līdz Klients sasniedz pilngadību 0,15 0,50 - -

Noslēdzot Krājkonta līgumu Bankas filiālē.
Līguma noslēgšana internetbankā nav iespējama.