Pārvērt savus uzkrājumus ieguldījumos

Pārvērt savus uzkrājumus ieguldījumos

Pārvērt savus uzkrājumus ieguldījumos

  • Sāc ieguldīt jau šodien ar Luminor jauno, aktīvi pārvaldīto ilgtspējīgo ETF portfeļu piedāvājumu
  • Izmanto vienu no Baltijā lielākajām ieguldījumu platformām ar vairāk nekā 15 000 tirgojamiem finanšu instrumentiem

 

Luminor Investor platforma ir saņēmusi Lietuvas Biznesa konfederācijas apbalvojumu “Gudrs risinājums 2019”

Pārvērt savus uzkrājumus ilgtspējīgos ieguldījumos ar ESG fondu portfeļiem

Sāc ieguldīt vienkārši – izvēlies kādu no BlackRock* aktīvi pārvaldītajiem ilgtspējas fondiem. Vari sākt ieguldīt ar nelielām summām – komisijas maksa par darījumiem ir tikai 0,1 % no darījuma summas (minimālā maksa netiek piemērota).

*Fondus pārvalda BlackRock Asset Management Ireland Limited

Vairāk par portfeļiem un riska rādītājiem lasi Ieguldītājiem paredzētajos pamatinformācijas dokumentos (KIID)
landplot
Konservatīvs
Riska rādītājs 3 no 7

Konservatīvā portfeļa KIID
landplot
Sabalansēts
Riska rādītājs 4 no 7

Sabalansētā portfeļa KIID
landplot
Izaugsmes
Riska rādītājs 5 no 7

Izaugsmes portfeļa KIID

Nepieciešama papildu informācija?

Luminor Investor platforma

Ieguldījumu platforma, kurā vari ieguldīt vairāk nekā 15 000 starptautiskos finanšu instrumentos – akcijās, obligācijās, ETF (biržā tirgotos fondos) un ieguldījumu fondos.

Uzzini vairāk

Noderīgas saites

BlackRock konservatīvais portfelis
BlackRock sabalansētais portfelis
BlackRock izaugsmes portfelis
Informācija ieguldītājiem
Jautājumi un atbildes
Cenrādis

Papildu informācija

Izmaiņas Nordea Investment Funds S.A pārvaldīto fondu piedāvājumā
Paziņojumi akcionāriem
Nordea ieguldījumu fondu cenas
Nordea indeksam piesaistīto obligāciju cenas
Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Luminor Trade (nodrošināts tikai Luminor Bank AS Lietuvas filiāle klientiem)
Informācija par ieguldījumu fondu pamudinājumu atmaksu

Atruna

Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami vietnē luminor.lv/informacija-iegulditajiem.

Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības. Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi, var mainīties un kļūt jums neizdevīgi.

Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.

Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros. Luminor neņem vērā konkrētā klienta ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju, vajadzības, prasības, zināšanas un pieredzi. Līdz ar to visa Luminor tīmekļa vietnē publicētā informācija, ja vien nav norādīts citādi, ir domāta tikai informatīviem un/vai mārketinga nolūkiem un nevar tikt uzskatīta par:

  • komerciālu, finanšu, ieguldījumu, hedžēšanas, juridisku, tiesību aktu, grāmatvedības vai nodokļu konsultāciju,
  • ieteikumu vai tirdzniecības ideju vai
  • jebkādu citu pamudinājumu rīkoties, ieguldīt vai izņemt ieguldījumus konkrētā veidā.

Luminor neatbild par zaudējumiem, kas radušies ieguldījuma izvietošanas un/vai šeit norādītās informācijas izmantošanas vai interpretācijas rezultātā.