Apdrošināšanas dati

Vai jūs esat Luminor klients?

Ja jūs esat Luminor klients, tad pēc autentifikācijas pieteikums būs daļēji aizpildīts ar jūsu personas datiem. Ja esat jauns klients, norādiet visu pieprasīto informāciju.

Apdrošināšanas izplatīšanas paziņojums

Piedāvājot īpašuma apdrošināšanu, Luminor Bank AS, reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika darbojas kā apdrošināšanas sabiedrības AAS BALTA (reģ. Nr.40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga) apdrošināšanas starpnieks. Luminor Bank AS apstrādā šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sagatavotu AAS BALTA apdrošināšanas piedāvājumu, un nodod tos AAS BALTA.Pieteikuma aizpildīšana neuzliek pienākumu Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātājam noslēgt apdrošināšanas līgumu. Ja ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tad šis pieteikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.Vai piekrītat, ka no šī pieteikuma Luminor var sniegt Apdrošinātājam informāciju, kas ir nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai?

Nepieciešams apstiprināt Apdrošināšanas izplatīšanas paziņojumu.

Apdrošināšanas periods

Vēlamais apdrošināšanas polises sākuma datums
?

Ja apdrošināšanas prēmiju paredzēts sadalīt vairākos maksājumos, tad polises sākuma datums būs arī samaksas datums turpmākajiem rēķiniem. Piemēram, ja polises sākuma datums tiek noteikts 15., tad maksājumi tiks ieturēti 15. datumā. Polises sākuma datums ir diena, kurā stājas spēkā apdrošināšanas aizsardzība. Kad līgums stājas spēkā, Apdrošinātajam rodas pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja iestājas kāds no apdrošinātiem riskiem. Uzspiest, lai aizvērtuUzspiest, lai aizvērtu

Apdrošināšanas prēmijas maksāšanas regularitāte
Apdrošināšanas periods
?

Visu risku apdrošināšana pasargā no neparedzētiem izdevumiem jebkurā sadzīves situācijā – ja mājokli izpostīs ugunsgrēks, spēcīgs vējš, plūdi, avārija ūdensvadā, apkures vai kanalizācijas sistēmā, kā arī vandaļu vai zagļu apciemojums. Visu risku apdrošināšana iekļauj sevī glābšanas un attīrīšanas darbu veikšanu, koplietošanas telpu un konstrukciju atjaunošanu, atlīdzina īres izdevumus par pagaidu mītni, kā arī sedz dažādus sadzīves negadījumus, piemēram, ja kaimiņš remontdarbu laikā rada zaudējumus jūsu īpašumam, ja bērns apzīmē istabas sienas vai ja no sienas krītošais boileris sasit flīzes. Apdrošināšana nesedz zaudējumus, ja tie ir saistīti ar kara darbību, zemes nogruvumiem, nolietošanās procesu, nesaskaņotu būvniecību un citiem izņēmuma gadījumiem, kas atrunāti Apdrošināšanas noteikumos. Paplašinātajai riska programmai un pamata riska programmai ir zemāks apdrošināšanas segums nekā visu risku apdrošināšanas programmai. Plašāka informācija: šeit. https://www.luminor.lv/sites/default/files/docs/apdrosinasana/ipasuma_apdrosinasanas_programmu_salidzinajums.pdf Uzspiest, lai aizvērtu

Apdrošināšanas programma