Turpmāk Luminor klientiem būs iespēja izmantot eParaksts mobile, lai pieslēgtos internetbankai un mobilajai bankai, autorizētu karšu maksājumus un tiešsaistes darījumus, kā arī piekļūtu Luminor Bridge. 

Šis autentifikācijas rīks tiek ieviests atbilstoši grozījumiem Latvijas normatīvajos aktos (spēkā ar 01.02.2023.), kas nosaka pienākumu piedāvāt Latvijas klientiem vismaz vienu valsts nodrošināto elektroniskās autentifikācijas līdzekli e-pakalpojumu izmantošanai.  

Plašāka informācija par lietotni ir pieejama eParaksts tīmekļa vietnē.