Finanšu atbalstam uzņēmējdarbības videi jāspēj pielāgoties straujam attīstības tempam | Luminor

2019. gadā mazo un vidējo uzņēmēju vidē turpinās pozitīvās tendences, ar idejām par attīstību un tālāko izaugsmi, kas iezīmējās jau pērn. Uzņēmumi, veicot investīcijas, ir piesardzīgi un gatavi investīciju projektos startēt ar daudz lielākiem pašu ieguldījumiem. Tomēr vienlaikus novērtē iespējas saņemt finansiālu atbalstu, kad tāds nepieciešams, pēc iespējas ātrākā un vienkāršākā veidā, lai nekavētu turpmāko attīstību. Šogad ekonomikas izaugsme turpinās, bet, neskatoties uz pozitīvām šī gada prognozēm, uzņēmējiem ir jārēķinās ar darbaspēka trūkumu un jāīsteno alternatīvi risinājumi, optimizējot procesus.

2019. gada turpinās uzņēmējiem pozitīvā zīmē

“Pēdējā gada laikā esam ļoti daudz konsultējuši par dažādiem projektiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību, kas ļauj domāt, ka uzņēmēji saredz tālākas ilgtermiņa attīstības iespējas. Viens no faktoriem, kas ietekmējis pozitīvo noskaņojumu, ir Eiropas Savienības atbalsta fondu līdzekļi, kas pagājušā gadā arvien bija pieejami lielā apmērā. Ieguldītais darbs un interese par investīcijām pērn noteikti nesīs augļus šogad,” prognozē Luminor Mazo un vidējo uzņēmumu daļas vadītājs Mareks Gurauskas.

Pozitīvi vērtējams, ka uzņēmēji daļu investīciju veic arī no saviem iekšējiem resursiem, kas, neskatoties uz optimistiskām nākotnes prognozēm, liecina par piesardzību, pragmatiski rēķinot līdzi. Līdz ar to, banka iesaistās jau kā partneris, kas palīdz izvērtēt izvēlēto risinājumu vai nepieciešamās investīcijas.
 
Šogad saglabājas izaicinājums – procesu automatizācija un darbaspēka piesaiste

“Domājot par jomām, kam šogad uzņēmējiem jāpievērš uzmanība, noteikti jāakcentē darbaspēks. Tā izmaksas arvien pieaug, savukārt bezdarba līmenis ir zemākajā punktā. Tādēļ daudzi uzņēmēji atzīst, ka darbaspēka trūkums ir viens no galvenajiem kavēkļiem šobrīd, kā arī speciālistiem nav atbilstošas zināšanas, kompetence vai izglītība,” norāda Mareks Gurauskas. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem būtiski domāt par to, kā optimizēt procesus, ņemot vērā, ka darbinieku trūkums būs jūtams arī nākotnē. Ražojošie uzņēmumi arvien kalkulē savas izmaksas, kas attiecas uz cilvēku darba automatizāciju, tādejādi gūstot lielāku efektivitāti un kvalitāti, kas ir ļoti būtiski uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Novērtē ātru un ērtu iespēju iegūt nepieciešamo atbalstu

“Redzam, ka uzņēmumiem ir svarīgs vienkāršs un ātrs veids, kā iegūt finanšu līdzekļus attīstībai tieši šobrīd, tādēļ piedāvājam aizdevumu bez ķīlas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, ko var ļoti ātri noformēt un tikt pie līdzekļiem praktiski nedēļas laikā. Klienti ļoti novērtē šo iespēju un acīmredzot, šāds atbalsts viņu biznesam ir noderīgs, jo deviņu mēnešu laikā esam izsnieguši apmēram pusi no divu gadu laikā paredzētā aizdevumu apjoma,” par Luminor pieredzi stāsta M. Gurauskas.

Līdz šim aizdevumu bez ķīlas jau izmantojuši 97 mazie un vidējie uzņēmumi no dažādiem reģioniem un nozarēm – gan pakalpojumu sniedzēji, gan ražotāji. Atšķiras arī aizdevuma izmantošanas mērķi – sākot ar telpu remontiem līdz pat būtiskiem ieguldījumiem investīciju plānu attīstīšanai un ražošanas iekārtu iegādei. Pieredze rāda, ka bieži vien galvenais arguments, kādēļ uzņēmumi izmanto šāda veida aizdevumu, ir nevis tas, ka nav nepieciešama ķīla, bet gan tieši tādēļ, ka to ir ātri un vienkārši noformēt, gana īsā laika posmā tiekot pie reāliem līdzekļiem, ko izmantot sava uzņēmuma attīstībā. Tas ir atbalsts arī situācijās, kad uzņēmējs nevar atļauties nopirkt specifiskas iekārtas, it īpaši jaunas, un cita veida finansējuma saņemšana ir apgrūtināta. Tāpat atbalsta programma var tikt izmantota situācijās, kad ieguldījumus prasa jaunas tirdzniecības vietas labiekārtošana – gan telpu labiekārtošanā, gan apgrozāmajos līdzekļos uzņēmuma attīstībai.
 
Uzņēmēju video pieredzes stāsti par atbalsta programmu sadarbībā ar Altum varat skatīt zemāk vai Luminor Latvija Youtube kontā.